Předmět: Konverzace v AJ

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Konverzace v AJ
Kód předmětu KAJ/KON
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
  • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
Obsah předmětu
Aims: The aim of this course is to improve speaking and listening skills. Each week there will be a theme. Activities are selected according to the level of the individual student. Vocabulary will be based on the English vocabulary in use series and selected newspaper articles. Theme and vocabulary presented before each individual class. The general themes are as follows: (relevant materials, as well as the order of their presentation will be selected according to teachers' preferences and students' interests.) Teachers who teach this subject have flexibility within the common theme. However requirements are identical. 1. Culture and music 2. Art and achievement 3. COVID-19 an analysis of different viewpoints 4. Business 5. Economy what makes an economy thrive 6. Cities 7. Education with focus on comparative education systems 8. Environment 9. Energy 10. Health 11. Medicine and Intelligence 12. Politics 13. Society 14. Science and Technology

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Cvičení, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 17 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Po zakončení kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně C1 Společného evropského referenčního rámce. Měli by: 1. rozumět širokému rejstříku náročných a dlouhých vět a rozpoznat v textu implicitní významy 2. umět se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného úsilí při hledání výrazů 3. umět jazyk užívat efektivně a pružně pro společenské, akademické a profesní účely
Zlepšení dovednosti mluvení a poslechu, rozšíření slovní zásoby,
Předpoklady
Znalost AJ na prahové úrovni B2

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta

The course is finished with a credit. To obtain the credit students must: - Attend and participate in all sessions (two absences are allowed- email your teacher in advance if you will be absent) - Participate actively in the Moodle forum. - Make an individual ten minute presentation based on one of the themes covered. Online mode: - Presence in online Google Meet sessions (two absences are allowed- email your teacher in advance if you want to be absent) -Active participation in online Google Meet sessions - Active weekly participation in Moodle Forum At present due to the COVID 19 crisis, all classes will be online. The students have been assigned specific group times and they must notify the teacher if they will be absent. All resources are posted on the e learning platform.
Doporučená literatura
  • MaCarthy, M. and F. O´Dell. Vocabulary in Use Upper-Intermediate. Cambridge University Press, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr