Předmět: PAJ - konverzace

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu PAJ - konverzace
Kód předmětu KAJ/KONP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
  • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Week 1 What types of intelligence do you have? What types do you not have? What types do your family members have and not have? What is the difference between intelligence and talent? Is intelligence enough to succeed? What about other factors: discipline , drive, motivation? What qualities does Helgoff have in the film Shine? The nine types of intelligence article Week 2 Society Sexism and misogyny in Disney Film Snow White and the seven dwarves 1937 Sexism in Disney Week 3 Health Drugs articles one and two Parkinsons and marijuana Week 4 Education Why is there such inconsistency in successful language learning in Czech schools? Which of the six problems in the video does the Czech Republic have? Advanced vocabulary in use unit 12 Six problems with education systems today Week 5 Education 2 How to start and finish classes Week 6 Use of psychological games in the classroom Before class: 1:Advanced English unit 19: Character traits 2:Do empathy quotient psychology questionnaire 3:Prepare paper and colour pencils Empathy quotient questionnaire Week 7 Art : what is a masterpiece? Compare and contrast two of the three paintings Speak objectively: avoid subjective comments Research paintings: answer questions: who.. what.. where ..when.. why are they perceived as masterpieces? describe one art work you like unit 26: The plastic arts. English vocabulary in use Week 8 Humour Please watch the following three youtube clips and https://www.youtube.com/watch?v=QmemOAnbQls&t=98s LOVE ACTUALLY https://www.youtube.com/watch?v=NgyB6lwE8E0 WW1 https://www.youtube.com/watch?v=YWSTy_6Al1M mr Bean Compare and contrast two of these clips Tell a joke. For example. A neutron walks into a bar and orders a Pilsen. He asks how much and the barman says for you no charge. Week 9 Law and order Please watch To kill a mocking bird and be prepared to talk about Characterization one major character ie Atticus, Boo Radley, Tom, Dill, and one minor character ie one of the neighbours Plot main plotlines ie story of Tom story of children growing up Themes Racism growing up in a village Vocabulary advanced English unit 47 Week 10 Political correctness Please read the attachment. Would you be happy to send your child to this school in Sweden? Listen to the two pieces of music. I will explain in the lesson. https://www.youtube.com/watch?v=uPg9nQCMI2U https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0 Childhood and PC article Week 11 Telling a story Colonel Schmidt and Monte CassinoÚkol Saint Kolbe Miserere Mel Week 12 Random acts of kindness Listen to the attached story. Watch video. Tell the story of one hour in your life when you helped a stranger or a stranger helped you. If you have never experienced such an act make it up or tell the story of something similar that happened to a friend or a relative. Story must have two well painted/described characters, some dialogue and it must be properly backgrounded. For example where when etc etc. Story can be read and must last two minutes minimum An hour in a life Human chain Week 13 Christmas 2020 Please listen to Christmas 1974 and watch Mr Muffett Christmas 2020 Be prepared to talk about your Christmas 2020 ...who..when..what..where.. Mr Muffett Christmas 2020.mp4 - Google Drive Christmas London 1974 Christmas carols week 14 Homework Listen to my audio quality of life and prepare a similar speech. 1. Pick theme from the list. Attachment. Debate titles and vocabulary.. 2. Prepare two minute speech with the same plan as my audio.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Po zakončení kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně C1 Společného evropského referenčního rámce. Měli by: 1. rozumět širokému rejstříku náročných a dlouhých vět a rozpoznat v textu implicitní významy 2. umět se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného úsilí při hledání výrazů 3. umět jazyk užívat efektivně a pružně pro společenské, akademické a profesní účely
Plynulejší ústní projev.
Předpoklady
Aj na úrovni B1

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Docházka, aktivní účast, prezentace.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr