Předmět: Kultura I: Úvod do kultury a literatury

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Kultura I: Úvod do kultury a literatury
Kód předmětu KAJ/KU1BE
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Klapcsik Sándor, Ph.D.
 • Palatinus Dávid Levente, Ph.D.
Obsah předmětu
STUDENTS ARE KINDLY ASKED TO WEAR A FACE MASK DURING THE LECTURES (due to the large number of participants) LECTURES Understanding Culture (as ideology, as industry, as space) (Benjamin, Geertz, Jameson, Raymond Williams) Theories of Literature and Culture: a historical overview 1 (Hermeneutics, Structuralism) (Frye, Ricoeur, Saussure, Barthes) Theories of Literature and Culture: a historical overview 2 (Society and Power) (Foucault, Jameson) Theories of Literature and Culture: a historical overview 3 (Psychoanalysis) (Freud, Lacan, Kristeva, Mulvey) Theories of Literature and Culture: a historical overview 4 (PoMo) (Jameson, Hutcheon) Theories of Literature and Culture: a historical overview 5 (Post-Structuralism and Deconstruction) (de Man, Derrida, Genette) Theories of Literature and Culture: a historical overview 6 (Gender, Race, Postcolonialism) (Butler, Bhabha, Hall) Culture and Media 1 (Anthropocene, Posthuman, Animal) (Krutzen and Schwagerl, Harraway, Hayles, Braidotti, Mills, Colebrook), Culture and Media 2 (The Emergence of Visual Media) (Mitchell, Mittell, Akass) Culture and Media 3 (Technology, Media and Convergence) (McLuhan, Jenkins) Culture and Media 4 (The Digital Turn) (Uricchio, Kurzweil, Manovich) Culture, Cultural Styudies and Cultural Industries in a time of Pandemic Conclusions and Summary Exam SEMINARS will serve as supplementary sessions to the Lectures. Students will be introduced to topics and areas such as the relationship of popular and high culture, a historical overview of specific theories of literature and culture (from formalist theories, to structuralism, the basics of narratology, psychoanalysis, postcolonial theories, feminist theories and gender studies, intertextuality and adaptation, theories of the Postmodern including deconstruction, Anthropocene studies, and the impacts of visual and digital media). The seminars will be based on presentations and discussions. Specific topics and reading lists will be distrubited at the beginning of the semester.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům nezbytné teoretické zázemí pro analýzu literárních textů a kulturních artefaktů. Během semestru se studenti seznámí se základními aspekty literárních děl a naučí se obecně identifikovat umělecká díla. Studenti budou zároveň uvedeni do studia žánrů a do nejdůležitějších kritických a teoretických směrů 20. století a počátku 21. století. Na konci kurzu budou studenti schopni identifikovat problémy moci a identity (např. sexuální a etické), a také si uvědomí sociální kvalitu hodnot a skupin. Kurz je rovněž připraví pro další studium v oblasti literární a kulturní analýzy a pomůže jim uvědomit si zakořeněnost stereotypů myšlení a předsudků. Tímto způsobem kurz studenty upozorňuje na rizika zaujatosti a snaží se je vést k otevřenosti, která je nutná k tomu, aby se z nich stali vnímavější učitelé, přístupni názorům jiných. Aims: The aim of this course is to provide students with the necessary theoretical background for the analysis of literary texts and cultural artifacts. Throughout the semester, they familiarize themselves with basic features of literary works of art and learn to identify works of art in general. They are also introduced to the study of genres and to the most important critical and theoretical schools of the 20th and early 21st centuries. At the same time, by making them able to identify problems of power and identity (e.g. sexual and ethnic), and to realize the socially constructed nature of values and categories, the course both prepares the ground for further studies in the field of literary and cultural analysis, and helps in building an awareness of how value judgments and stereotypes operate, thereby also providing a way to achieve a more self-conscious and less biased attitude necessary for becoming an open-minded teacher.
Teoretické zázemí a praktické dovednosti pro analýzu literárních textů a kulturních artefaktů.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni B2

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

Method of teaching: biweekly lectures, biweekly seminary (Thursdays, Palatinus); weekly seminars (Klapcsik) COVID contingency: G Suite (Google Classroom; online sessions through Google Meet) PLEASE SIGN UP ON THIS PLATFORM] STUDENTS ARE KINDLY ASKED TO WEAR A FACE MASK DURING THE LECTURES (due to the large number of participants) Google Classroom Course Codes Lecture (Full time study): WATCH THIS SPACE - INFO TO BE GIVEN SOON Seminar codes (Full time study) WATCH THIS SPACE - INFO TO BE GIVEN SOON Correspondence students: Lecture code: WATCH THIS SPACE - INFO TO BE GIVEN SOON Seminars: WATCH THIS SPACE - INFO TO BE GIVEN SOON Assessment: Course Requirements 1 In-class presentation (30%). A 15 minute in-class presentation based on one of the assigned texts is required for each student. 2 A mid-term paper (30%). At least 30 percent of the questions will cover LECTURE material. 3 End term paper (40%). At least 30 percent of the questions will cover LECTURE material. 4 Oral exam in case a student wants to improve the grade acquired by the above requirements (1-3). Exam (in case the student wishes to improve their grade offered on the basis of requirements 1-3 ): An oral exam based on material introduced in the lectures and on your close reading of the set texts. YOu will have to explain certain concepts and key phenomena as relevant to critical and cultural studies. You will be expected to formulate your own ideas about a certain cultural phenomenon in a critically informed yet concise way. Set readings: For a detailed list of set readings, please see the relevant Google Classroom and the respective 'Reading Lists' for your Lecture and in your seminar.
Doporučená literatura
 • Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation. 2003.
 • Bauman, Zygmunt. Globalization: The Human Consequences. New York: Columbia University Press, 1998.
 • De Man, Paul. Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. London: Routledge, 2013.
 • Derrida, Jacques and Gayatri Chakravorty Spivak. Of Grammatology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016.
 • Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2015.
 • Fludernik, Monika. An Introduction to Narratology. London: Routledge, 2009.
 • Giles, Judy and Tim Middleton. Studying Culture. A Practical Introduction. Oxford: Blackwell, 2010.
 • Hall, Stuart, and Paul Du Gay. Questions of Cultural Identity. London: SAGE Publications, 2012.
 • Hawkes, Terence. Structuralism and Semiotics. New York: Routledge, 2005.
 • Jameson, Fredric. Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1991.
 • Klages, M. Literary Theory. A Guide for the Perplexed. London: Continuum, 2006.
 • McHale, Brian. Constructing Postmodernism. London: Routledge, 2006.
 • Montgomery, Martin, et al. Ways of Reading: Advanced Reading Skills for Students of English Literature.. London: Routledge, 2013.
 • Silverman, Kaja. The Subject of Semiotics. New York: Oxford University Press, 1994.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr