Předmět: Kultura II: Britská studia

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Kultura II: Britská studia
Kód předmětu KAJ/KU2BE
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Světlíková Anna, Mgr. Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Introduction to the Course 2. Pre-Norman History and Culture 3. Britain in the Middle Ages 4. Renaissance and Humanism 5. Renaissance in Britain 6. Rationalism and the Enlightenment 7. British Enlightenment: Philosophy, Culture, Life 8. Romanticism and Its British Form 9. Victorian Britain: Life and Culture 10. Modernism and Twentieth Century Schools of Thought 11. Modernism in Britain: Life and Culture before the Second World War 12. Britain in the 50s and 60s: Movements, Changes and their Reflection in British Culture 13. Britain in the 70s and 80s 14. Contemporary Britain: Challenges, Trends and their Cultural Representation Semináře: 1. Early works and Old English Literature 2. Middle English literature 3. Elizabethan literature: W. Shakespeare et al. 4. Restoration; 18th century poetry; Enlightenment prose. 5. Romantic poetry - William Blake and the Lake Poets. 6. 19th century novel I - Jane Austen, the Brontë Sisters and George Eliot. 7. 19th century novel II - Charles Dickens and Thomas Hardy. 8. 19th century novel III - Robert Louis Stevenson, Bram Stoker and Mary Shelley. 9. Modern poetry - T.S. Eliot; W.B. Yeats. 10. Modern prose - J. Joyce; V. Woolf. 11. Modern drama - S. Beckett; G.B. Shaw; J.M. Synge. 12. Postmodern poetry (a selection of texts) 13. Postmodern prose (a selection of texts) 14. Postmodern drama (a selection of texts) Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 17 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Cílem kurzu je uvést studenty do studia britské kultury. Studenti získají obecný chronologický přehled historických a kulturních období. Zároveň budou seznámeni s některými filozofickými nebo uměleckými školami a nejdůležitějšími uměleckými a literárními díly jednotlivých period vždy v kontextu obecných evropských trendů.
Základní přehled o historii, kultuře a literatuře Velké Británie.
Předpoklady
Aj na úrovni B2, splněný předmět Kultura I: Úvod do kultury a literatury.
KAJ/KU1BE

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

Obecné požadavky: Aktivní účast na seminářích. Písemné testy v polovině a na konci semestru, ústní zkouška. Distance Teaching during COVID19: - Lectures are provided in the form of pre-recorded videos. Seminars are mostly taught live through Google Meet (but other methods can also be used if appropriate or necessary). - Seminars and Lectures both have their e-learning courses with compulsory readings. (See the links below.) - The content of the lectures (including the assigned reading) is tested online in the form of a mid-term and a final test. These tests are written online, in the form of self-correcting tests based on multiple choice questions. - Seminars require active participation, a thorough familiarity with the assigned reading, and submitting at least one question for discussion every week, before the beginning of the session. - Attendance is compulsory in the seminars (two unexcused absences are allowed for full-time students, one for part-time students). While there is no compulsory attendance in the lectures, at the scheduled time of the lecture it is possible to use an online chat to discuss the content of the lecture with the teacher. - Communication about technical and organizational issues is done in the course forums on the e-learning server. - The course credit is awarded on the condition of active participation in the seminars, submitting the required amount of questions for discussion, regular attendance and reaching at least 70% on average on the lecture tests. - Students who are awarded a course credit can sit for an oral exam. The oral exam is based primarily on the content of the seminars, but also requires familiarity with the material discussed in the lectures. Oral exams can take place either online or in person (depending on the regulations valid at the time of the exams). E-learning course for the lectures: https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=3396 E-learning course for the seminars of full-time students (only): https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=3398 E-learning course for the seminars of part-time students (only): https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=3397
Doporučená literatura
  • Carter, R. The Routledge History of Literature in English. Britain and Ireland. London: Routledge, 2016.
  • Crowther, Jonathan, and Kathryn Kavanagh. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford: Oxford University Press, 2005.
  • Cunliffe, Barry et al. eds. The Penguin Illustrated History of Britain and Ireland. From Earliest Times to the Present Day. Harmondsworth: Penguin, 2004.
  • Christopher, David P. British Culture. An Introduction. London: Routledge, 1999.
  • Churchill, Winston. A History of the English Speaking Peoples. Volumes I-IV. London: Cassell, 2002.
  • Lang, Seán. British History for Dummies. New York: Wiley, 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr