Předmět: Lexikologie

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Lexikologie
Kód předmětu KAJ/LEXNM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Madsen Richard, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Lecture 1: Intro, what are lexemes, denotation/connotation, register Seminar 1: Exercises on lexeme types & denotation/connotation Lecture 2: Making new lexemes Seminar 2: Exercises on lexeme production Lecture 3: Relations among lexemes (nyms) Seminar 3: Exercises on semantic relations Lecture 4: Structure of lexemes, components of lexemes Seminar 4: Exercises on lexeme structure. Credit test 1 Lecture 5: Combining lexemes syntactically (selection restrictions, collocations) Seminar 5: Exercises on selection restrictions & collocations Lecture 6: Expanding lexemes (metaphors, metonyms) Seminar 6: Exercises on metaphors & metonyms Lecture 7: Wrapping up. Knowing lexemes, lexicography. Credit test 2

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Tento kurz je úvodem do lexikální analýzy jazyka. Jednotlivé položky slovní zásoby jsou studovány z různých pohledů: jejich typy, způsob vytváření nových lexikálních jednotek, jaké jsou mezi nimi vztahy, jak se lexémy vzájemně ovlivňují v syntaktických strukturách, jak jsou struktorovány komplexní lexikální jednotky, jak se může měnit význam již existujících jednotek, atp. Lexikální analýza je zasazena do celkového kontextu studia a výuky angličtiny jako druhého jazyka se zvláštním ohledem na české studenty angličtiny.
Po absolvování předmětu student ovládá základy anglické lexikologie.
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na prahové úrovni C1, dovednost čtení na úrovni C1.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Test

The course is finished with a credit and an exam. A credit will be awarded to students who have achieved an average of 70.00% in two online tests during the semester. The course-final online exam is graded from 4 to 1. The passing grade 3 requires 70.00% of the total number of points in the exam.
Doporučená literatura
  • Huddleston, R. et al. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press, 2002.
  • Jackson, H. and E.Zé Amvela. Words, Meaning and Vocabulary. London: Bloomsbury, 2007.
  • Lipka, L. An Outline of English Lexicology.. Niemeyer, 1990.
  • Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr