Předmět: Literární seminář

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Literární seminář
Kód předmětu KAJ/LISNM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Marková Michaela, Mgr. Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Mudure Michaela, Ph.D.
Obsah předmětu
Přehled témat rozebíraných v seminářích - tento přehled je informativní, pořadí a časová dotace pro jednotlivá témata závisí na pedagogovi zajišťujícím výuku a na potřebách studentů. Crime and Detection I - Classics: Agatha Christie, Dashiel Hammett, Raymond Chandler. Crime and Detection II - Contemporary: Val McDermid, Ian Rankin, Vikram Chandra. SF I - Classics: Isaac Asimov, Robert A. Heinlein, Frank Herbert. SF II - 1970s - 1980s: Philip K. Dick, William Gibson, Margaret Atwood. Fantasy I - Classics: J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, Frank Herbert. Fantasy II - Contemporary Young Adult: J. K. Rowling, Neil Gaiman, Terry Prachett. Fantasy III - Contemporary Adult: George R. R. Martin, China Miéville, Yann Martel. Vampires: Bram Stoker, Anne Rice, Stephenie Meyer. Zombies: H. P. Lovecraft, Max Brooks, Seth Grahame-Smith. Romance: Cecelia Ahern, Maeve Binchy, Rosamunde Pilcher, Danielle Steel. Family Sagas: John Galsworthy, Colleen McCullough, Laura Ingalls Wilder. Drugs: Irvine Welsh, Hubert Selby Jr., Ellen Lousie Hopkins. Homosexuality: Becky Albertalli, André Aciman, Shyam Selvadurai. Musician Poets/Musician Novelists: Leonard Cohen, Nick Cave.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
  • Kontaktní výuka - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento kurz je zaměřen na některé čtenářsky úspěšné autory populárních žánrů anglicky psaných románů publikovaných ve 20. a 21. století. Cílem je umožnit studentům orientovat se v četbě literatury anglofonního kulturního kontextu. Hlavní důraz je kladen na témata, která mohou zaujmout žáky 2. stupně základních a středních škol, nebo která se zabývají otázkami relevantními pro tyto věkové skupiny. Kurz záměrně analyzuje jak kanonizovaná, tak komerčnějších díla, aby umožnil studentům najít společné body v těch dvou odlišných skupinách textů a motivoval budoucí učitele k nasměrování jejich budoucích žáků k četbě klasiků a k chuti číst obecně.

Předpoklady
Absolvování kurzů Kultura I: Úvod do kultury a literatury, Kultura II: Britská Studia a Kultura III: Americká studia a aspoň jednoho povinného kurzu literatury v rámci specializace.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Test

Zápis do kurzu na elearning.tul.cz (https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=8962). Prostřednictvím tohoto kurzu budou studentům zprostředkovány informace týkající se teoretických znalostí a praktických dovedností tvořící náplň předmětu. Příprava na semináře, zahrnující přečtení textů daných v přehledu témat uvedeném v sylabu a v kurzu na Moodle. Přestože se předpokládá, že studenti budou mít daná díla pro závěrečné hodnocení načtená v jejich plném rozsahu, v rámci některých seminářů mohou být diskutovány vybrané pasáže z děl. Pokud tomu tak bude, budou studenti informováni předem, a tyto pasáže jim budou k dispozici v rámci kurzu na Moodle. Aktivní účast na cvičeních. Povolené jsou dvě absence v semináři v denním studiu, a 1 absence v kombinované formě, a to z vážných důvodů. O absenci by studenti měli vyučující, pokud možno, informovat předem. Vytvoření portfolia pro výuku literatury z vlastních aktivit připravených na základě cvičení předkládaných studentům v rámci seminářů. Včasné a úplné plnění doplňujících úkolů a aktivit v rámci kurzu na Moodle. Závěrečný test z teoretických znalostí, který je nutno splnit min. na 70 %. Hodnocení v rámci obou forem výuky bude na základě včasného a úplného plnění požadavků. Tyto podmínky jsou stejné pro studenty prezenční i kombinované formy studia.
Doporučená literatura
  • Gelder, Ken ed. New Directions in Popular Fiction. Genre, Distributioin, Reproduction. London: Palgrave Macmillan, 2016.
  • Gelder, Ken. Popular Fiction. The Logic and Practices of a Literary Field. Abingdon: Routledge, 2004.
  • Koelling, Holly. Classic Connections. Turning Teens on to Great Literature. Westport, CT: Libraries Unlimited, 2004.
  • Mahood, Kristine. A Passion for Print. Promoting Reading and Books to Teens. Westport, CT: Libraries Unlimited, 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr