Předmět: Lingvistický seminář

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Lingvistický seminář
Kód předmětu KAJ/LNSNE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
 • Šaffková Zuzana, PaedDr. CSc., M.A.
 • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Tymbay Alexey, Mgr. CSc.
Obsah předmětu
Týden 1-2 The System of the English Tense & Aspect. Non finite Forms. Practical Overview. Týden 3-4 The Theoretical and Hypothetical Meaning; Conditional Sentences. Týden 5-6 Wish-clauses and Subjunctive Mood. Týden 7-8 Modality as a Grammatical Category of the Verb; Forms and Functions of Modal Verbs. Týden 9-10 The Multi-word Verbs - Prepositions and Particles; Phrasal Verbs and Prepositional Verbs. Practical Overview. Týden 11 Reporting; Reporting with Passive Forms; Practical Guideline + Practice; The Passives Revisited. Týden 12 Organising Information - Focusing; Cleft Construction and Inverted Structures Revisited Týden 13 Final test

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět plní především klinickou a konzultativní funkci. Cílem předmětu je upevňovat jevy probírané v lingvistických disciplínách (morfologie - 1. ročník, syntax - 3. ročník) a studovat je do větší hloubky se zřetelem na český jazyk jako mateřštinu studentů. Předmět také pomáhá studentům řešit individuální problémy v určitých gramatických oblastech. Náplň předmětu je možné průběžně upravovat tak, aby vyhovovala potřebám studentů, kteří si tento předmět zvolili.
Studenti si upevní všeobecný přehled v oblasti lingvistické tak, aby jejich znalosti odpovídaly požadavkům na kvalitního učitele AJ.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni C1

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

docházka, aktivní účast na hodinách, plnění DÚ, splnění testu v týdnu 13 na 70 procent
Doporučená literatura
 • Alexander, L. G. Longman English Grammar. Longman, 1988.
 • Eastwood, J. Oxford Guide to English Grammar. Oxford University Press, 2002.
 • Hall, N. and J. Shepheard. The Anti-Grammar Grammar Book. Longman, 1993.
 • Leech, Geoffrey. A Communicative Grammar of English. Longman, 2013.
 • Parrot, M. Grammar for English Language Teachers. Cambridge University Press, 2000.
 • Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 2010.
 • Swan, M. and C. Walter. How English Works. Oxford University Press, 1997.
 • Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2016.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr