Předmět: Literatura I: Anglofonní literatury

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Literatura I: Anglofonní literatury
Kód předmětu KAJ/LT1NM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Světlíková Anna, Mgr. Ph.D.
 • Marková Michaela, Mgr. Ph.D.
 • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
 • Klapcsik Sándor, Ph.D.
 • Palatinus Dávid Levente, Ph.D.
Obsah předmětu
Program: 1. English Literature: Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, Peter Ackroyd. 2. Scottish Literature: Muriel Spark, Iain Banks, Irvine Welsh. 3. Welsh Literature: Dylan Thomas, Christopher Meredith, Bernice Rubens. 4. Irish Literature: Seamus Heaney, Brian Moore, Frank O'Connor. 5. American Literature I: Joyce Carol Oates, Jonathan Franzen, Philip Roth. 6. American Literature II - African.American: Toni Morrison, Alice Walker, Maya Angelou. 7. American Literature III - Hispanic American: Sandra Cisneros, Rudolfo Anaya, Julia Alvarez. 8. American Literature IV - Chinese American: Amy Tan, Sui Sin Far, Maxine Hong Kingston. 9. Canadian Literature: Margaret Atwood, Alice Munro, Michael Ondaatje. 10. Australian Literature: Patrick White, Colleen McCullough, Thomas Keneally. 11. Indian Writers in Diaspora: Salman Rushdie, Vikram Chandra, Jhumpa Lahiri. 12. Indian Writers: Arundhati Roy, R. K. Narayan. 13. Pakistani Writers in Diaspora: Hanif Kureishi, Daniyal Mueenuddin. 14. South African Literature: J. M. Coetzee, Nadine Gordimer.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
 • Kontaktní výuka - 28 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 9 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento kurz navazuje na přehled o britské a americké literatuře, který studenti získali v bakalářském studijním programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Předmět seznamuje studenty s úspěšnými a významnými autory anglicky psaných textů publikovaných ve 20. a 21. století. Hlavním cílem je umožnit studentům orientovat se v literárním dění anglofonního kulturního kontextu dnešní doby.

Předpoklady
Absolvování kurzů Kultura I: Úvod do kultury a literatury, Kultura II: Britská Studia a Kultura III: Americká studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Test

Účast na hodinách, prezentace, průběžné písemné testy.
Doporučená literatura
 • Birns, Nicholas et al. eds. Teaching Australian and New Zealand Literature. New York: MLA, 2017.
 • Carter, R. The Routledge History of Literature in English. Britain and Ireland. London: Routledge, 2016.
 • Gray, Richard. A History of American Literature. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.
 • Kröller, Eva-Marie ed. The Cambridge Companion to Canadian Literature. Cambridge: Cambridge UP, 2017.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr