Předmět: Literatura 1: Britská a americká lit.

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Literatura 1: Britská a americká lit.
Kód předmětu KAJ/LT1SS
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Světlíková Anna, Mgr. Ph.D.
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Marková Michaela, Mgr. Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Palatinus Dávid Levente, Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz spočívá v hloubkové četbě několika vybraných děl britské a americké beletrie 20./21. století s následnou diskuzí v hodině. Studenti získají vhled do přečtených textů, porozumí jejich literární struktuře a prohloubí si tak své čtenářské dovednosti. Předmětem diskuze budou také kulturní přesahy jednotlivých děl a způsob, jakým se v textech objevují společenská témata. Povinná četba Vyučující vyberou povinnou četbu pro seminář z následujících knih: Aldous Huxley: A Brave New World Neil Gaiman: American Gods Kazuo Ishiguro: The Remains of the Day Harper Lee: To Kill a Mockingbird Marilynne Robinson: Housekeeping Philip Roth: The Human Stain

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předmět navazuje na znalosti, které studenti získali během bakalářského studia. Umožní jim se blíže seznámit s významnými a/nebo populárními britskými a americkými autory a s texty, které v průběhu století v angličtině napsali, v široké škále stylů a žánrů. Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší znalosti o konkrétních autorech a dílech v kulturním kontextu.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Všeobecné požadavky na studenta: Aktivní účast v seminářích, samostatná četba a studium, psané úkoly. Kurz je zakončen klasifikovaným zápočtem, který studenti získají po splnění všech požadavků. Pokud není v rámci jednotlivých částí předmětu specifikováno jinak, požadavky a hodnocení studentů kombinované formy studia jsou totožné.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr