Předmět: Literatura2: Lit. pro děti a mládež

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Literatura2: Lit. pro děti a mládež
Kód předmětu KAJ/LT2NM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Palatinus Dávid Levente, Ph.D.
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Světlíková Anna, Mgr. Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Marková Michaela, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Topics to be covered in the seminars: 1. Children's Literature: Basic Characteristics, Types, Genres. The Beginnings of Children's Literature.The Conceptualization of the Child. 2. 18th Century Prose: Mary Wollstonecraft, Sarah Fielding, Daniel Defoe, Jonathan Swift. 3. 19th Century Prose and Poetry: Charles Dickens, Charles Kingsley, J. M. Barrie; nonsense poetry - L. Carrol, limericks - E. Lear. 4. Animals in 19th Century Literature: R. Kipling, A. Sewell, J. London. 5. The Place of Fairy Tales in Children's Literature: O. Wilde, J. Newberry, Mother Goose. 6. 20th Century Literature for the Youngest: A. A. Milne, B. Potter, K. Grahame. 7. Women and Children's Literature: Edith Nesbit, Frances Hodgson Burnett, P. L. Travers J. K. Rowling.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Kurz se zabývá základní anglofonní literaturou pro děti a mládež a jejím vývojem včetně současné situace. Během přednášek podává přehled stěžejních děl, zasazených do kontextu daného období. Semináře jsou věnovány rozboru vybraných textů a možnostem jejich využití v hodinách anglického jazyka. Důraz je kladen převážně na analýzu různých literárních děl, která studentům umožní získat základní přehled o rozmanitosti dětské literatury.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Requirements: Enrolment in the LT3SS course on MOODLE, active in-class participation, timely and complete fulfillment of assignments (according to the given instructions). Assessment: based on active in-class participation, timely and complete fulfillment of assignments (according to the given instructions), and final oral/practical exam. Requirements and assessment of combined study students are identical.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr