Předmět: Odborný anglický jazyk

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Odborný anglický jazyk
Kód předmětu KAJ/OAJ
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na akademický styl vyjadřování se jak v ústních, tak v psaných projevech. Cílem předmětu je vybavit studenty dovednostmi čtení odborné literatury, které jim umožní porozumět, analyzovat a kriticky zhodnotit různé zdroje. Dále se zaměřuje na intenzivní rozšiřování speciální slovní zásoby, kdy studenti budou schopni samostatně připravit, realizovat, zpracovat vlastní projekt v AJ a dále diskutovat a vyjadřovat se v odborném anglickém jazyce, který úzce souvisí s jejich studijním oborem.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr