Předmět: Osvojování druhého jazyka

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Osvojování druhého jazyka
Kód předmětu KAJ/ODJNM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky nespecifikováno
Studijní praxe nespecifikováno
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Madsen Richard, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům vhled do různých teorií osvojování druhého jazyka, aby předešli případným problémům, které by žáci mohli při procesu osvojování mít. Studenti se naučí analyzovat jazykové schopnosti a dovednosti svých budoucích žáků, aby se mohli při výuce optimálně rozhodovat a usnadňovat tak osvojování jazyků jejich žáků.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr