Předmět: Odborná rozprava z anglického jazyka

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Odborná rozprava z anglického jazyka
Kód předmětu KAJ/ORA
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Obsahem státní závěrečné zkoušky je formou ústní rozpravy prověřit znalosti z lingvistiky - teoretické základy a jejich praktická aplikace ve 4 hlavních lingvistických disciplínách (fonetika/fonologie, morfologie, syntax, lexikologie), z teorie a praxe výuky angličtiny jako cizího jazyka a z historie a kultury anglicky mluvících zemí.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zkoušku - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem státní závěrečné zkoušky je formou ústní rozpravy prověřit znalosti z lingvistiky - teoretické základy a jejich praktická aplikace ve 4 hlavních lingvistických disciplínách (fonetika/fonologie, morfologie, syntax, lexikologie), z teorie a praxe výuky angličtiny jako cizího jazyka a z historie a kultury anglicky mluvících zemí.
Zvládnutí dovedností nutných pro učitele anglického jazyka 2. stupně ZŠ.
Předpoklady
Splnění všech studijních povinností.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Cílem státní závěrečné zkoušky je formou ústní rozpravy prověřit znalosti z lingvistiky - teoretické základy a jejich praktická aplikace ve 4 hlavních lingvistických disciplínách (fonetika/fonologie, morfologie, syntax, lexikologie), z teorie a praxe výuky angličtiny jako cizího jazyka a z historie a kultury anglicky mluvících zemí.
Doporučená literatura
  • Campbell, Neil and Kean, Alasdair. American Cultural Studies. An Introduction to American Culture.. London and New York: Routledge, 1997.
  • Gower, R., D. Phillips and S. Walters. Teaching Practice Handbook. Heineman, 1995.
  • Lipka, L. An Outline of English Lexicology.. Niemeyer, 1990.
  • McDowall, David. An Illustrated History of Britain.. Harlow: Longman, 1989.
  • Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr