Předmět: Cizí jazyk 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk 2
Kód předmětu KAJ/PCA2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
New English file pre intermediate Units 4,5 and 6 Assessment 50% continual 50% test written based on units 4,5 and 6 speaking describe two seen photos conversation based on one theme taken from conversation themes used in classes

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout středního stupně úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět psát osobní dopisy popisující zkušenosti a dojmy 2. umět si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování 3. rozumět hlavním bodům jasného standardního mluveného projevu týkajícího se známých témat, s nimiž se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase, atp. 4. rozumět textům s vysokou frekvencí výskytu každodenního jazyka nebo jazyka spojeného s výkonem práce
Studenti jsou schopni samostatně používat anglický jazyk na úrovni B1.
Předpoklady
Completion of PCA1

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

One absence allowed Assessment 50% continual 50% test written based on units 4,5 and 6 speaking describe two seen photos conversation based on one theme taken from conversation themes used in classes
Doporučená literatura
 • Cusack, B. Listening and Speaking Skills. Oxford: Macmillan, 2007.
 • Davis, F. & W. Rimmer. Active Grammar with Answers: Level 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
 • Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2002.
 • Chapman, L. R. H. English Grammar and Exercises. Harlow: Longman, 1993.
 • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, C. et. al. New English File. Pre-intermediate. Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2012.
 • Lobb, C. E. Speaking English: An Intermediate Oral Practice Book. London: Longman Group ltd., 1971.
 • McCarthy M. et. al. Basic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • MURPHY, R. Essential English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0521675802.
 • Nettle, M. & Hopkins D. Developing Grammar in Context: Intermediate with Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 • Ur, P. Active Grammar with Answers. Level 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr