Předmět: Cizí jazyk 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk 2
Kód předmětu KAJ/PCA2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Week 1:Unit 4A From rags to riches Week 2: Unit 4B Family contacts Week 3: Unit 4C Faster Faster Week 4: Unit 4D The worlds friendliest city Week 5: Unit 5A Are you a party animal? Week 6: Unit 5B What makes you feel good? Week 7: Unit 5C How much can you learn in a month? Week 8: Unit 5D The name of the game Week 9: Unit 6A If something bad can happen it will Week 10: Unit 6B Never smile at a crcodile Week 11: Unit 6C Decisions, decisions Week 12: Unit 6D: What should I do? Week 13: Revision: Units 3 to 6 Week 14: Credit test

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout středního stupně úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět psát osobní dopisy popisující zkušenosti a dojmy 2. umět si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování 3. rozumět hlavním bodům jasného standardního mluveného projevu týkajícího se známých témat, s nimiž se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase, atp. 4. rozumět textům s vysokou frekvencí výskytu každodenního jazyka nebo jazyka spojeného s výkonem práce
Studenti jsou schopni samostatně používat anglický jazyk na úrovni B1.
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni rozvinuté B1.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Studenti jsou povinni se aktivně účastnit seminářů (3 absence povoleny). Po studentech se požaduje soustavná práce s pracovní učebnicí, zpracování krátkých písemných statí a náležitá příprava na semináře. V zápočtovém testu musí studenti získat minimum 70 % z možných bodů.
Doporučená literatura
 • Cusack, B. Listening and Speaking Skills. Oxford: Macmillan, 2007.
 • Davis, F. & W. Rimmer. Active Grammar with Answers: Level 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
 • Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2002.
 • Chapman, L. R. H. English Grammar and Exercises. Harlow: Longman, 1993.
 • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, C. et. al. New English File. Pre-intermediate. Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2012.
 • Lobb, C. E. Speaking English: An Intermediate Oral Practice Book. London: Longman Group ltd., 1971.
 • McCarthy M. et. al. Basic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • MURPHY, R. Essential English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0521675802.
 • Nettle, M. & Hopkins D. Developing Grammar in Context: Intermediate with Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 • Ur, P. Active Grammar with Answers. Level 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr