Předmět: Cizí jazyk 4

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk 4
Kód předmětu KAJ/PCA4
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
New English File intermediate.Oxford 2005. Homework each week is the corresponding unit in the workbook Units 1 and 2 Assessment 50% continual 50% test written based on units 1 and 2 speaking compare and contrast two seen photos conversation based on one theme taken from conversation themes used in classes

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět vyprávět příběh nebo děj knihy či filmu a popsat emoce 2. umět se vyjadřovat srozumitelněji, ač s občasnými pauzami určenými k rozvaze nad gramatikou a slovní zásobou a jejich opravě 3. rozumět většině televizních programů zahrnujících zprávy a aktuální záležitosti 4. číst články a reportáže týkající se současných problémů
Studenti jsou schopni samostatně používat anglický jazyk na úrovni prahové B2.
Předpoklady
Completion of PCA3

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Regular attendance at classes (one absence allowed) Pass mark for course 70% Assessment 50% continual 50% test written based on units 1 and 2 speaking compare and contrast two seen photos conversation based on one theme taken from conversation themes used in classes
Doporučená literatura
  • Alexander, L.G. Longman English Grammar Practice: for Intermediate Students. New York: Longman, 1990.
  • Carter, R. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
  • Davis, F. & W. Rimmer. Active Grammar with Answers: Level 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, C. et.al. New English File. Intermediate. Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2013.
  • McCarthy M. et. al. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate &Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
  • O´Connel, S & L. Hashemi. Cambridge First Certificate Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
  • Vince, M. First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr