Předmět: Didaktika cizího jazyka pro učitele 1.st

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika cizího jazyka pro učitele 1.st
Kód předmětu KAJ/PDA1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Více detailů na: https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=11573 https://docs.google.com/document/d/1XZH8QcxnfBVSvxyeimd7gub3GATlBUZyAmupay8XwRM/edit 1: Úvod do didaktiky anglického jazyka a výuky mladšího školního věku. Učitel. 2: Charakteristiky mladšího školního věku. Jazykový rozvoj. 3: Současné přístupy k výuce mladšího školního věku. TPR. 4: Management třídy, jazyk výuky 5: Systém jazyka: výslovnost, pravopis 6: Systém jazyka: výuka gramatiky a slovní zásoby u žáků mladšího školního věku 7: test. Techniky a strategie výuky gramatiky a slovní zásoby 8: Poslech u mladšího školního věku - role, procesy, principy 9: Čtení u mladšího školního věku - role, procesy, principy 10: Výběr a vytváření materiálů pro výuku mladšího školního věku. Hodnocení učebnic. 11: Storytelling - role, procesy, principy, analýzy 12: Projektová výuka u žáků mladšího školního věku 13: EFL hry pro výuku u žáků mladšího školního věku 14: test Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 9 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Cílem výuky je seznámit studenty s obecnými principy současných postupů při výuce anglického jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Předmět je zaměřen na charakteristiky žáka a s nimi souvisejícími prioritami ve výuce anglického jazyka, organizaci práce ve třídě a instrukce v angličtině. Předmět je dále zaměřen na zásady prezentace a procvičování slovní zásoby, výslovnosti, funkcí a gramatických struktur s ohledem na specifické potřeby dětí na 1. stupni ZŠ a na rozvoj receptivních dovedností. Součástí předmětu jsou i principy výběru vhodného materiálu pro výuku AJ a zásady práce s příběhem v hodinách AJ. Důraz je také kladen na upevnění mluveného projevu a správné výslovnosti studentů, umožňující kvalitní vedení hodiny v anglickém jazyce.
Studenti se budou umět orientovat v terminologii a současných přístupech výuky anglického jazyka s ohledem na potřeby žáka mladšího školního věku.
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni plně rozvinuté B2.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Studenti jsou povinni se aktivně účastnit seminářů (2 absence povoleny). V zápočtových testech musí studenti získat minimum 70 % z možných bodů (midterm + final, ne v součtu) Pro extra práci: zpracují stručné shrnutí vybraných kapitol z odborných TEFL textů, připravených v online komponentě kurzu (Moodle). Mikrovýstup + zpětná vazba k mikrovýstupům mikrovýstup nahrát na: denní studenti - https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f5EG0pahf8Z2QTQiKOi_JPEgWGasLXe6 kombinovaní studenti - https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13ywfJm4Z6lmqdq-QfdyBTc_lr-4YZRpu zpětná vazba na: denní studenti - https://docs.google.com/document/d/1XZH8QcxnfBVSvxyeimd7gub3GATlBUZyAmupay8XwRM/edit#heading=h.koj1cb6zsr1l kombinovaní studenti - https://docs.google.com/document/d/1taHHgKn2uktbPxXply3foMuSoSO9DwyZklxE8UWHMvc/edit
Doporučená literatura
 • Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press, 2001.
 • Ellis, G. Brewster, J. Tell it Again!. Longman, 2002.
 • Halliwell, S. Teaching English in the Primary Classroom. Harlow: Longman, 1999.
 • Nuttal, C. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Oxford: Macmillan, 2005.
 • Phillips,D et al. Projects with Young Learners. Oxford: Oxford University Press, 1999.
 • Scott, W.A. and Ytreberg, L.H. Teaching English to Children. New York: Longman, 1990.
 • Slattery, M. and Willis, J. English for Primary Teachers.. Oxford: Oxford University Press, 2001.
 • Vale, D. and Feunteum, A. Teaching Children English. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
 • Wilson, Jeremy. How to Teach Listening. Harlow: Pearson, 2012.
 • Wright, A. Storytelling with children. Oxford: Oxford University Press, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr