Předmět: Didaktika cizího jazyka pro učitele 1.st

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika cizího jazyka pro učitele 1.st
Kód předmětu KAJ/PDA1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Week 1: Introduction to methodology of language teaching and learning in young learner classes. Language teacher. Week 2: Young language learner characteristics. Language development in young learners. Week 3: Current approaches to teaching English to young learners. TPR. Week 4: Classroom management, classroom language. Week 5: Language systems: pronunciation, spelling. Week 6: Language systems: teaching grammar and vocabulary to young learners. Week 7: Mid-term test. Techniques and strategies of teaching grammar and vocabulary. Week 8: Listening with YL - role, process, principles. Week 9: Reading with YL - role, process, principles. Week 10: Selecting and developing TEYL materials and resources. Textbook evaluation. Week 11: Storytelling - role, process, principles, analysis. Week 12: Project work with young learners. Week 13: EFL classroom games for young learners. Week 14: Credit test. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Cílem výuky je seznámit studenty s obecnými principy současných postupů při výuce anglického jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Předmět je zaměřen na charakteristiky žáka a s nimi souvisejícími prioritami ve výuce anglického jazyka, organizaci práce ve třídě a instrukce v angličtině. Předmět je dále zaměřen na zásady prezentace a procvičování slovní zásoby, výslovnosti, funkcí a gramatických struktur s ohledem na specifické potřeby dětí na 1. stupni ZŠ a na rozvoj receptivních dovedností. Součástí předmětu jsou i principy výběru vhodného materiálu pro výuku AJ a zásady práce s příběhem v hodinách AJ. Důraz je také kladen na upevnění mluveného projevu a správné výslovnosti studentů, umožňující kvalitní vedení hodiny v anglickém jazyce.
Studenti se budou umět orientovat v terminologii a současných přístupech výuky anglického jazyka s ohledem na potřeby žáka mladšího školního věku.
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni plně rozvinuté B2.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Studenti jsou povinni se aktivně účastnit seminářů (3 absence povoleny). Průběžně zpracují stručné shrnutí vybraných kapitol z odborných TEFL textů, připravených v online komponentě kurzu (Moodle). V zápočtovém testu musí studenti získat minimum 70 % z možných bodů.
Doporučená literatura
 • Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press, 2001.
 • Ellis, G. Brewster, J. Tell it Again!. Longman, 2002.
 • Halliwell, S. Teaching English in the Primary Classroom. Harlow: Longman, 1999.
 • Nuttal, C. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Oxford: Macmillan, 2005.
 • Phillips,D et al. Projects with Young Learners. Oxford: Oxford University Press, 1999.
 • Scott, W.A. and Ytreberg, L.H. Teaching English to Children. New York: Longman, 1990.
 • Slattery, M. and Willis, J. English for Primary Teachers.. Oxford: Oxford University Press, 2001.
 • Vale, D. and Feunteum, A. Teaching Children English. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
 • Wilson, Jeremy. How to Teach Listening. Harlow: Pearson, 2012.
 • Wright, A. Storytelling with children. Oxford: Oxford University Press, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr