Předmět: Polský jazyk

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Polský jazyk
Kód předmětu KAJ/PLJ
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Míča Slavomír, Mgr. Bc. Ph.D.
Obsah předmětu
Struktura jednotlivých hodin vychází z učebnice Polština (nejen) pro samouky. 1.-3. týden: Lekcja 1-3: co/kto to jest? (kdo/co to je?), kraje i narodowości (země a národnosti), zwroty grzecznościowe (zdvořilostní obraty), kolory (barvy), strony świata (světové strany) 4.-6. týden: Lekcja 4-6: Temat: W mieście (téma: Ve městě), grzeczniki/slovesa mieszkać, rozumieć, wiedzieć, Deklinacja w narzędniku (Skloňování ve druhém pádě), Podstawowe działy geografii (Základní geografické disciplíny). 7.-9. týden: Lekcja 7-9: Zwykły dzień. Słownictwo: posiłki, dania. Warzywa, owoce. Rodzina. Sport i gry. Podstawowe pojęcia geografii fizycznej. (Základní pojmy fyzické geografie.) 10.-12. týden: Lekcja 10-12: Tematy: Marzenia i plany. (Tužby a přání.) W restauracji. (V restauraci.) Rozmawiamy przez telefon. (Telefonický rozhovor.) Podstawowe pojęcia geografii społeczno-ekonomicznej. (Základní pojmy socioekonomické geografie.) 13.-14. týden: Souhrnná gramatická cvičení, písemný test

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 62 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu prokáže v receptivních řečových dovednostech jazykovou kompetenci na úrovni B1 a v produktivních řečových dovednostech na úrovni A2/B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student dokáže sledovat středně dlouhé promluvy v cílovém jazyce. Má bezpečnou funkční slovní zásobu. V produktivních dovednostech dokáže student podat jasný a systematický popis a prezentaci, vyjadřuje se srozumitelně v základních tématech, která se přednostně vztahují k jeho profesi i oblastem jeho zájmů.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů a úspěšné absolvování písemných testů.
Doporučená literatura
  • KOWALSKA, M. Polština (nejen) pro samouky. Voznice: Leda, 2017. ISBN 978-80-7335-473-2.
  • STELMACH, A. Czytaj krok po kroku: proste historie 1. Kraków: Glossa, Szkoła Języka Polskiego, 2018. ISBN 978-8394117849.
  • STELMACH, A. Czytaj krok po kroku: proste historie 2. Kraków: Glossa, Szkoła Języka Polskiego, 2018. ISBN 978-8394117870.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr