Předmět: Psaný projev I: Základy

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Psaný projev I: Základy
Kód předmětu KAJ/PP1BE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
 • Haupt Jaromír, Mgr. PhD.
Obsah předmětu
1. Introduction to the skill of writing 2. The process of writing: Pre-writing, drafting and revising 3. Introduction to the paragraph: Topic sentence and supporting sentences 4. Revising and proofreading: unity, coherence, sentence skills 5. The narrative paragraph 6. The descriptive paragraph 7. The expository paragraph 8. Mid-term examination 9. Thesis statement and blueprint 10. Central paragraphs 11. Introductory paragraph. 12. Conclusion 13. Writing a five-paragraph essay (Introduction + the essay layout) 14. Writing a five-paragraph essay. (Three bodies + conclusion) Distance program: Session 1: Introduction to the skill of writing, the narrative paragraph Session 2: The descriptive paragraph, the expository paragraph Session 3: 5-paragraph essay Session 4: 5-paragraph essay

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Kontaktní výuka - 9 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 27 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je zaměřen na psaní jako proces s důrazem na stavbu vybraných druhů souvislého textu od odstavců až ke krátkým textům. Pro pochopení struktury i obsahu jednotlivých typů kompozice analyzují studenti příslušné autentické texty, které slouží jako modely správně strukturovaných a náležitě podpořených psaných projevů.
Studenti si zlepší dovednost kriticky analyzovat texty a vypracovat jednoduchou, logickou a náležitě strukturovanou stať v AJ.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni B1.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

General Requirements: - Moodle enrolment as assignments and supplementary materials are going to be uploaded to Moodle. - Written online mid-tem examination. The mid-term exam is going to be uploaded to Moodle. (No retakes.) - Written online final examination. The final exam is going to be uploaded to Moodle. (No retakes.) - Presence is compulsory. Two absences are allowed. Please inform your teacher via email BEFORE the session. - Active class participation - Regular TUL email check since that is the quickest way your teacher can contact you Online mode: All the above-mentioned requirements plus: - Presence in online Google Meet sessions. Two absences are allowed. Please email your teacher in advance if you want to be absent. The google meet invitation link is going to be sent to your TUL email weekly. - Active participation in online Google Meet sessions - Following Moodle session by session - Following the assignments' deadlines Grading system - Class attendance 5% - Active class participation 5% - Assignments (should be typed in Times New Roman, Font 14, double spacing). There will not be any deadline extension for the weekly assignments. Do not ask for it! 20% - Written mid-term examination. 20% - Final Examination 50% Part-time students should cover the same requirements in both online and/or in person modes.
Doporučená literatura
 • Bailey E. and Powel P. The practical writer with readings. Boston: Cengage Learning., 2007.
 • Bailey E. and Powel P. The practical writer with readings. Boston: Cengage Learning., 2007.
 • Bailey, S. Academic Writing: A Handbook for International Students. Abingdon: Routledge, 2018.
 • Bailey, S. Academic Writing:A Practical Guide for Students. London: Routledge., 2003.
 • Bailey, Stephen. Academic Writing. A Handbook for International Students. Abingdon: Routledge, 2018.
 • Smalley, Regina L., Mary K. Ruetten, and Joann Rishel Kozyrev. Refining Composition Skills: Academic Writing and Grammar. Boston: Heinle ELT, 2011.
 • Zemach, Dorothy E., and Lisa A Rumisek. Academic Writing. From Paragraph to Essay. Oxford: Macmillan, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr