Předmět: Praktický jazyk 4

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Praktický jazyk 4
Kód předmětu KAJ/PR4BE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Obsah dán učebnicí.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento kurz navazuje na PR3BE. Cílem je položit pevné základy pro PR5BE, po jehož ukončení studenti skládají závěrečnou zkoušku z praktického jazyka. V kurzu PR4BE studenti rozvíjí a procvičují dovednosti potřebné pro zmíněnou závěrečnou zkoušku. Postupně se také seznamují s různými typy testů, které se ve zkoušce objeví.
Postupný rozvoj AJ od PR1BE do PR5BE až na úroveň C1.
Předpoklady
Splnění PR3BE

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Docházka, aktivní účast na seminářích, domácí příprava, testy.
Doporučená literatura
  • Brook-Hart, Guy; Haines, Simon. Complete Advanced student?s book (with answers), Second Edition for revised exam from 2015. CUP, 2014.
  • Dušková, Libuše; Bubeníková Libuše; Caha, Jan. Stručná mluvnice angličtiny. Academia, Praha, 2006.
  • Swan, Michael; Walter, Catherine. Oxford English Grammar Course Advanced.
  • Vince, Michael. New Advanced Language Practice with key. Oxford: Macmillan, 2014.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr