Předmět: Praktický jazyk 5

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Praktický jazyk 5
Kód předmětu KAJ/PR5BE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
  • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Mon 8:50 Tues 10:40 Week 1 24.02./25.02. Overview of the FPLE: credit and exam. The 5 Parts Week 2 02.03/03.03 Practice: Use of English (Mock Test 1 hour) Week 3 09.03./10.03. Practice: Use of English (Mock Test 1 hour) Week 4 16.03./17.03. Practice: Listening (Mock Test 45 minutes). Week 5 23.03./24.03. Practice: Reading Week 6 30.03./31.03. CREDIT TEST 1: USE OF ENGLISH Week 7 06.04./07.04. Remedial Work (Listening and/or Speaking - or Use of English) Week 8 Easter/14.04. Exam practice Week 9 20.04./21.04. Speaking / CREDIT TEST 2: USE OF ENGLISH Week 10 27.04./28.04. Speaking / READING AND LISTENING 1 Week 11 04.05./05.05. Reading and Listening remedial work Week 12 11.05./12.05. READING AND LISTENING 2 Exam Period ORAL EXAM - READING AND LISTENING 3 September ORAL EXAM , READING AND LISTENING 4 Deadline for all grades on STAG 22.5.20 for those taking the State Exam Komponenta psaní: Weeks 1 and 2: Theme: intelligence. Survey of what is expected in the course. Writing a thesis statement. First assignment: write a thesis statement exams aid second language acquisition, exams do not aid language acquisition. Film: My fair lady Weeks 3 and 4: Theme: when foreigners speak English. Linking the thesis statement with topic sentences in the body. Second assignment: write thesis statement and body topic sentences. The teacher is becoming a redundant figure in the language classroom, the teacher will always be the prime force in the language classroom. Film: Far from the madding crowd. Weeks 5 and 6: Theme: humour. Linking the thesis statement, body and conclusion. Third assignment: write thesis statement, body topic sentences and conclusion based on student's own batchelor paper. Film: Breakfast at Tiffanys Weeks 7 and 8: Theme: Town and country. Examination and analysis of last homework. Fourth assignment: What it was and what it should have been. A humorous account of my time at TUL. Film: Great Expectations Weeks 9 and 10: Theme: television advertisements. Examining good and bad academic essays Film: Goodbye Mr Chips Weeks 11 and 12. Theme: exploring the role between classical choral music and English Summary and survey of the course. Kombinované studium: Attendance is compulsory for all four classes. Writing will be practised in Mr Muffett's classes. Class 1 7.3.20 13:20-15:05 Overview of the Course and the forms of assessment. Class 2 27.3.20 16:10 - 17:45 Use of English Class 3 3.4.20 17:00 - 19:35 Listening and Reading Class 4 25.4.20. 13:20-15:05 Speaking Komponenta psaní: Session 1: Theme: humour. Linking the thesis statement, body and conclusion. Third assignment: write thesis statement, body topic sentences and conclusion based on student's own batchelor paper Session 2: Theme: Town and country. Examination and analysis of last homework. Fourth assignment: What it was and what it should have been. A humorous account of my time at TUL.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 24 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem tohoto kurzu, který se skládá ze dvou částí, je připravit studenty na všechny části závěrečné zkoušky z praktického jazyka. Závěrečná zkouška je na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Zkouška se skládá z pěti částí: čtení, gramatika + slovní zásoba, poslech, mluvení a psaní. Psaní se vyučuje ve zvláštní komponentě (druhé části) kurzu.
Postupný rozvoj AJ od PR1BE do PR5BE až na úroveň C1.
Předpoklady
Splnění PR4BE
KAJ/PR4BE

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Hodnocení: Ke splnění zápočtu musí student získat 60 % z testu Use of English (gramatika a slovní zásoba) a 60 % z části Writing (psaní). Studenti, kteří získají min. 60 % z obou částí (Use of English a Writing), budou moci psát písemnou zkoušku. Zkouška se bude skládat ze 3 částí: Reading, Listening, Speaking (ve dvojicích). Přehled požadavků pro splnění PR5 1. Use of English zápočtový test 60 % a vice 2. Writing zápočet 60 % a vice 3. Listening zkouška 60 % a vice 4. Reading zkouška 60 % a vice 5. Speaking zkouška 60 % a vice Výsledná známka bude vypočtena jako průměr známek získaných ze všech 5 částí. Studenti musí získat alespoň 60 % z každé části. Komponenta psaní: Absence nejsou povoleny. Hodnocení je průběžné. Průměr ze čtyř esejí bude v podobě procent započítán do celkové známky PR5BE.
Doporučená literatura
  • Brook-Hart, Guy; Haines, Simon. Complete CAE student's book.
  • Dušková, Libuše; Bubeníková Libuše; Caha, Jan. Stručná mluvnice angličtiny. Academia, Praha, 2006.
  • Swan, Michael; Walter, Catherine. Oxford English Grammar Course Advanced.
  • Vince, Michael. New Advanced Language Practice with key. Oxford: Macmillan, 2014.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr