Předmět: Praktický anglický jazyk 5

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Praktický anglický jazyk 5
Kód předmětu KAJ/PRJNE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
  • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Seznámení s formátem jednotlivých částí závěrečné zkoušky z praktického jazyka. Podrobné informace viz níže uvedená internetová adresa

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 23 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 23 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je příprava studentů na závěrečnou zkoušku z praktického jazyka na pokročilé úrovni z hlediska obsahu, formátu a strategií, jejichž osvojení je nezbytné pro úspěšné složení této zkoušky. Náročnost zkoušky je srovnatelná se zkouškou CAE (Cambridge Advanced Exam). Náplň předmětu tvoří především série modelových testů zahrnujících poslech, čtení, mluvení, psaní a užití gramatického a lexikálního plánu jazyka. Po každém testu následuje rozbor hlavních chyb.
Rozvoj dovedností nutných pro učitele anglického jazyka 2. stupně ZŠ.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na seminářich, testy, písemná a ústní zkouška. Podrobné informace viz uvedená internetová adresa http://www.fp.tul.cz/kaj/ - syllabi winter semester
Doporučená literatura
  • -. Cambridge Certificate in Advanced English.Examination Papers from the University of Cambridge. Cambridge University Press, 2000.
  • Briggs, S.J. Grammar: Strategies and Practice 3. ScottForesman, USA, 1994.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr