Předmět: Materiály a pomůcky pro výuku AJ

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Materiály a pomůcky pro výuku AJ
Kód předmětu KAJ/PRTA
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Tymbay Alexey, Mgr. CSc.
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
Obsah předmětu
Týdny 1, 2: Úvod do problematiky - TEFL klíčové materiály podporující účinnost výuky Týdny 3, 4: Rámec materiálů; Instruktážní materiály i učebnice; Vyhodnocení učebnice; Týdny 5, 6: Funkce kreativity; Kreativita v jazykové učebně (další zdroje a nástroje doplnit a obohatit výuku jazyků) Týdny 7, 8: Etapy výzkumu a vývoje TEFL materiálu po dobu výuky a studia jazyků; Týdny 9, 10: Používání skladeb a hudby v ELT; Využití literatury, poezie a novin; Týdny 11, 12: Použití učebnic v ELT (důkladné analýze) Týdny 13, 14: Textbooks? Ne! Digitální technologie (globální propojení a globální zdroje) hrají klíčovou roli v moderní výuce

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 60 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je rozšířit studentům metodický přístup k TEFL prostřednictvím rozdílných vzdělávacích materiálů, které jsou pečlivě vybírány a zároveň používány takovým způsobem, že vytvářejí aktivní výukové prostředí pro žáky/studenty.
Páteří formálního učení - nápady pro výuku - by měly pocházet z variabilních, a především inspirativních TEFL zdrojů. Studenti si tak procvičí navrhování , používání a selektování preferovaných učebních pomůcek a materiálů.
Předpoklady
Úroveň angličtiny B2 a vyšší

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Test

Requirements for students To get the credits for the course and sit at the oral exam, the students have to fulfil the following requirements: Regular attendance (max. two absences in the seminars are accepted) + Active participation in class: Research and Analysis work (twice, on the dates selected; 7 minutes each): - a teaching method/approach analysis, including references to recommended resources; - a textbook (existing or on-line) analysis, including references to recommended resources. Micro-teaching (twice, on the dates selected;): Weeks 1, 2: The Role of the Teacher in an EFL Classroom. Awareness of Teaching. Techniques and Principles in Language Teaching. Weeks 3, 4: Variables in the Language Classroom. Sources of Creativity and Motivation Weeks 5, 6: Choosing your Coursebook. A Textbook or a Project? A Coursebook Analysis. Weeks 7, 8: Teaching On-line. Techniques, Options and Opportunities Weeks 9, 10: Teaching Efficient EFL Reading. Summary of Listening and Video Activities. English Songs Weeks 11, 12: Techniques and Resources in Teaching Grammar. Games in FL Classes. Weeks 13, 14: Boosting Vocabulary and Speaking Power. Mind maps and Pictures in the Classroom. - practical demonstrations of an activity on an individually selected topic / teaching aid (10 minutes each). - practical handout (a copy for each participant/ Power Point presentation), including description of the activity performed + two other activities. The Materials for Research & Analysis and Micro-teaching make up a student's course portfolio. The same criteria apply to part-time students. The portfolio (a method analysis, a textbook analysis, 2 activities for skills development) is a must. Micro-teaching is to be performed selectively. Due to COVID-19 restrictions classes will be held online. The details and the links to on-line meetings will be sent to students via mass e-mail.
Doporučená literatura
  • Cunningsworth, A. Evaluating and selecting EFL teaching materials. Oxford: Heinemann, 1984.
  • Grant, N. Making the Most of Your Textbook. Harlow: Longman, 1992.
  • Tomlinson, B. (ed.). Materials Development in English Teaching.. Cambridge University Press, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr