Předmět: Příprava učebních materiálů

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Příprava učebních materiálů
Kód předmětu KAJ/PUMNE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Grzinčič Dagmar, Mgr.
 • Tymbay Alexey, Mgr. CSc.
Obsah předmětu
Content Weeks 1, 2: The Role of the Teacher in an EFL Classroom. Awareness of Teaching. Techniques and Principles in Language Teaching. Weeks 3, 4: Variables in the Language Classroom. Sources of Creativity and Motivation Weeks 5, 6: Choosing your Coursebook. A Textbook or a Project? A Coursebook Analysis. Weeks 7, 8: Teaching On-line. Techniques, Options and Opportunities Weeks 9, 10: Teaching Efficient EFL Reading. Summary of Listening and Video Activities. English Songs Weeks 11, 12: Techniques and Resources in Teaching Grammar. Games in FL Classes. Weeks 13, 14: Boosting Vocabulary and Speaking Power. Mind maps and Pictures in the Classroom.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je umožnit studentům lépe pochopit význam využití vizuálních a jiných stimulačních pomůcek ve všech fázích výuky angličtiny a uvědomit si dopad jejich využití na efektivitu vyučovacího procesu. Studenti se seznámí s různými technikami, které mohou využít ve výuce. Předmět také rozvíjí představivost studentů a jejich tvořivost při návrhu a výrobě vlastních pomůcek na vyučování.
Schopnost efektivně používat i jiné materiály ve výuce AJ než jen učebnici.
Předpoklady
Základní znalost didaktiky AJ získaná v povinných předmětech B.A. popř. M.A. studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta

To get the credits for the course and sit at the oral exam, the students have to fulfil the following requirements: Regular attendance (max. two absences in the seminars are accepted) + Active participation in class: Research and Analysis work (twice, on the dates selected; 7 minutes each): - a teaching method/approach analysis, including references to recommended resources; - a textbook (existing or on-line) analysis, including references to recommended resources. Micro-teaching (twice, on the dates selected;): - practical demonstrations of an activity on an individually selected topic / teaching aid (10 minutes each). - practical handout (a copy for each participant/ Power Point presentation), including description of the activity performed + two other activities. The Materials for Research & Analysis and Micro-teaching make up a student's course portfolio. The same criteria apply to part-time students. The portfolio (a method analysis, a textbook analysis, 2 activities for skills development) is a must. Micro-teaching is to be performed selectively. Due to COVID-19 restrictions classes will be held online. The details and the links to on-line meetings will be sent to students via mass e-mail.
Doporučená literatura
 • Argondizzo, C. Children in Action: a resource book for language teachers of young learners.. Prentice Hall, 1992.
 • Birdsall, M. Timesaver festivals and special days in Britain.. London, 2000.
 • Cunningsworth, A. Evaluating and selecting EFL teaching materials.. Oxford, 1984.
 • Duff, A. Literature. Oxford, 1992.
 • Graham, C. Creating Chants and Songs.. Oxford, 2006.
 • Grant, N. Making the Most of Your Textbook.. Harlow, 1992.
 • Greenwood, J. Class Readers.. Oxford, 1988.
 • Griffee, D.T. Songs in Action.. New York, 1992.
 • Grundy, P. Newspapers.. Oxford, 1993.
 • Hancock, M. Singing Grammar: teaching grammar through songs.. Cambridge, 1998.
 • Hill, B. Making the Most of Video.. Bournemouth, 1992.
 • Martin, D. Activities for interactive whiteboards.. Esslingen, 2009.
 • Myles, J. Timesaver Holidays and Special Days in the USA.. London, 2001.
 • Sampedro, R.; Hillyard, S. Global Issues.. Oxford, 2004.
 • Stempleski, S., Tomlin, B. Film.. Oxford, 2001.
 • Stempleski, S., Tomlin, B. Video in Action: recipes for using video in language teaching.. Hemel Hempstead, 1990.
 • Teeler, G. How to Use the Internet in ELT.. Harlow, 2000.
 • Tomlinson, B. (ed.). Materials Development in English Teaching.. Cambridge University Press, 1998.
 • Tomlinson, B. (ed.). Materials Development in Language Teaching.. Cambridge, 2010.
 • Ur, P.; Wright, A. Five-Minute Activities.. Cambridge, 1992.
 • Watcyn-Jones, P.; Howard-Williams, D. Pair Work 1, 2, 3.. Harlow, 2002.
 • Windeatt, S. The Internet.. Oxford, 2000.
 • Wright, A.; Haleem, H. Visuals for the Language Classroom.. Harlow, 1991.
 • Wright, A. Pictures for Language Learning.. Cambridge, 1990.
 • Wright, J. Dictionaries.. Oxford, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr