Předmět: PAJ - příprava učebních materiálů

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu PAJ - příprava učebních materiálů
Kód předmětu KAJ/PUNK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Grzinčič Dagmar, Mgr.
Obsah předmětu
Materiály a jejich zdroje, hodnocení a úprava materiálů, vizuální pomůcky, autentické materiály, příběhy, drama, písničky a rýmy, jazykové hry, video/DVD, internet.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je umožnit studentům lépe pochopit význam využití vizuálních a jiných stimulačních pomůcek ve všech fázích výuky angličtiny a uvědomit si dopad jejich využití na efektivitu vyučovacího procesu. Studenti se seznámí s různými technikami, které mohou využít ve výuce. Předmět také rozvíjí představivost studentů a jejich tvořivost při návrhu a výrobě vlastních pomůcek na vyučování.
Schopnost efektivně používat i jiné materiály než jen učebnici.
Předpoklady
Základy didaktiky Aj. Předmět se zapisuje ve 4. ročníku

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na seminářích, domácí úkoly, prezentace. Schedule: PUNP/PUNK to be taught in four sessions: PUNK/PUNP 16:10 -17:45 (2) 2.10. meet.google.com/zzz-eesc-pmn; 16:10 -17:45 (2) 16.10. meet.google.com/vrm-ydqn-vjq; 16:10 -17:45 (2) 6.11. - hopefully again in face-to-face mode; 16:10 -17:45 (2) 13.11. - hopefully again in face-to-face mode Content: - TEFL materials and resources. - Audio-visual aids. Authentic materials. Using literature/newspapers in TEFL - Creativity in the language classroom. Games, songs and chants. - ICT in EFL classroom. Requirements: To pass the course students are supposed to: - register for the course on Moodle and fulfil all home assignments - actively participate in classes (one absence possible but only when announced in advance and caused by serious problems) - including micro-teaching which will be analysed ONLINE mode: To pass the course students are supposed to: - register for the course on Moodle and fulfil all home assignments - actively participate in classes done via Google Meet (one absence possible but only when announced in advance and caused by serious problems) - including micro-teaching which will be analysed
Doporučená literatura
 • Argondizzo, C. Children in Action: a resource book for language teachers of young learners.. Prentice Hall, 1992.
 • Cunningsworth, A. Evaluating and selecting EFL teaching materials. Heinemann, 1984.
 • Gerngross, G. Puchta, H. Pictures in Action. Prentice Hall, 1990.
 • Gower, R., D. Phillips and S. Walters. Teaching Practice Handbook. London: MacMillan, 2005.
 • Hill, D. A. Visual Impact. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
 • Lavergan, J. Video in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
 • Leask, M. and N. Pachler. Learning to Teach Using ICT in the Secondary School. London: Routledge, 2005.
 • Linndsromberg, S. The Recipe Book.. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
 • Stempleski, S., Tomlin, B. Video in Action. Prentice Hall, 1999.
 • Stephenson, J. Teaching and Learning Online. London: RoutledgeFalmer, 2001.
 • Tomlinson, B. (ed.). Materials Development in English Teaching.. Cambridge University Press, 1998.
 • Wright, A. Pictures for language Learning. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr