Předmět: PAJ - příprava učebních materiálů

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu PAJ - příprava učebních materiálů
Kód předmětu KAJ/PUNP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Grzinčič Dagmar, Mgr.
Obsah předmětu
Materiály a jejich zdroje, hodnocení a úprava materiálů, vizuální pomůcky, autentické materiály, příběhy, drama, písničky a rýmy, jazykové hry, video/DVD, internet.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je umožnit studentům lépe pochopit význam využití vizuálních a jiných stimulačních pomůcek ve všech fázích výuky angličtiny a uvědomit si dopad jejich využití na efektivitu vyučovacího procesu. Studenti se seznámí s různými technikami, které mohou využít ve výuce. Předmět také rozvíjí představivost studentů a jejich tvořivost při návrhu a výrobě vlastních pomůcek na vyučování.
Schopnost efektivně používat i jiné materiály než jen učebnici.
Předpoklady
Základy didaktiky Aj. Předmět se zapisuje ve 4. ročníku

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na seminářích, domácí úkoly, prezentace.
Doporučená literatura
 • Argondizzo, C. Children in Action: a resource book for language teachers of young learners.. Prentice Hall, 1992.
 • Cunningsworth, A. Evaluating and Selecting EFL teaching materials. Heinemann, 1984.
 • Gerngross, G. Puchta, H. Pictures for language Learning. Prentice Hall, 1990.
 • Hill, D. A. Visual Impact. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
 • Lavergan, J. Video in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
 • Leask, M. and N. Pachler. Learning to Teach Using ICT in the Secondary School. London: Routledge, 2005.
 • Linndsromberg, S. The Recipe Book.. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
 • Stempleski, S., Tomlin, B. Video in Action. Prentice Hall, 1999.
 • Stephenson, J. Teaching and Learning Online. London: RoutledgeFalmer, 2001.
 • Tomlinson, B. (ed.). Materials Development in English Teaching.. Cambridge University Press, 1998.
 • Wright, A. Pictures in Action. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr