Předmět: Úvod do četby textů

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Úvod do četby textů
Kód předmětu KAJ/UCTB
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Karásková Nicola, M.A.
 • Klapcsik Sándor, Ph.D.
 • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
 • Haupt Jaromír, Mgr. PhD.
 • Čanecký Pavel, Mgr.
Obsah předmětu
Full-Time Students: Group 1 (A-L) Group 2 (M-Z) Groups 1+2 Week 1 24. 2. Self-study, e-learning Week 2 3. 3. Groups 1+2 Introduction and Overview. How to Read a Book. Reading Habits. Week 3 10. 3. Group 1 Revision of Week 2. How to Read Difficult Texts. Week 4 17. 3. Group 2 Revision of Week 3. Reading Applications. Tools for Reading. Week 5 24. 3. Group 1 Revision of Week 4. Reading Strategy: Skimming. Extensive Reading. Week 6 31. 3. Group 2 Revision of Week 5. Reading Strategy: Scanning. Intensive Reading. Week 7 7. 4. Group 1 Revision of Week 6. How to Improve Your Vocabulary by Reading. Techniques for Learning Vocabulary. Week 8 14. 4. Group 2 Revision of Week 7. Critical Thinking I. Logical Fallacies I. Week 9 21. 4. Group 1 Revision of Week 8. Critical Thinking II. Logical Fallacies II. Week 10 28. 4. Group 2 Revision of Week 9. Freedom of Speech I. Deadline for submitting the Assignment. Week 11 5. 5. Groups 1+2 Revision of Week 10. Freedom of Speech II Week 12 12. 5. Groups 1+2 Revision of Week 11. Preparation for oral assessment Week 13 19. 5. Oral assessment Based on the class and Moodle material + critical analysis of a selected book. Teacher's feedback on the Assignment. Week 14 26. 5. Oral assessment Based on the class and Moodle material + critical analysis of a selected book. Teacher's feedback on the Assignment. Part-Time Students: Class 1 (6. 3.) How to Read a Book. Reading Habits. How to Read Difficult Texts. Reading Applications. Tools for Reading. Class 2 (19. 3.) Reading Strategies. Extensive and Intensive Reading. Class 3 (24. 4.) Techniques for Learning Vocabulary. Critical Thinking. Logical Fallacies. Deadline for submitting the Assignment Class 4 (28. 5.) Freedom of Speech Exam period Oral assessment Based on the areas covered in class and the Moodle material + critical analysis of a selected book. Teacher's feedback on the Assignment. Note: the syllabus may be modified according to students' needs. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 9 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je pomoci studentům angličtiny zefektivnit jejich dovednosti čtení, zejména skimming, scanning, rozšiřování slovní zásoby, apod. Pasáže ke čtení jsou vybrány z knih vydaných v současnosti, přičemž je vždy kladen důraz jak na jejich jazykový obsah, tak na jejich věcný přínos k důležitým tématům současnosti. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili správně vyhodnotit psané slovo a zaujmout k němu odpovídající stanovisko. Webová aplikace Goodreads je použita jako učební a studijní nástroj. Jedna vyučovací sekce probíháv univerzitní knihovně TUL a je zaměřena na využití služeb knihovny pro studijní a vědecké účely.
Studenti získají sebedůvěru při čtení textů, které jsou určeny pro rodilé mluvčí angličtiny. Setkají se s aktuálními tématy a budou je muset pročíst a přemýšlet o nich. Budou vyzváni k tomu, aby kriticky posoudili nějakou pasáž na téma podle vlastního výběru.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni B2.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Full-Time Students: During the shutdown, all teaching will be ONLINE in the form of live stream classes (via Google Meet) in combination with self-study in the e-learning course (Moodle). Two groups (Odd/even week lessons) Attendance: Compulsory, 1 absence allowed Forms of communication: email, Moodle Forum, individual or group online consultations Assignments: A critical book analysis (Word doc, must be submitted on Moodle by the due date), will be part of the oral assessment Assessment: The credit will be awarded to students who have attended all classes (1 absence allowed). Absence must be excused by email. participated in all class activities viewed and studied regularly the material on Moodle (those who do not work on Moodle will not be able to take the oral assessment) answered the regular Forum questions on Moodle submitted the assignment (a critical book analysis) by the due date (further information on Moodle) passed the oral assessment (based on the areas covered in class/e-learning + a critical analysis and a comparison of two selected books) Part-Time Students: During the shutdown, all teaching will be ONLINE in the form of live stream classes (via Google Meet) in combination with self-study in the e-learning course (Moodle). Forms of communication: email, Moodle Forum, individual or group online consultations Assignments: A critical book analysis (Word doc, must be submitted on Moodle by the due date), will be part of the oral assessment Assessment: The credit will be awarded to students who have viewed and studied regularly the material on Moodle (those who do not work on Moodle will not be able to take the oral assessment) answered the regular Forum questions on Moodle submitted the assignment (a critical book analysis) by the due date (further information on Moodle) passed the oral assessment (based on the areas covered in class/e-learning + a critical analysis and a comparison of two selected books)
Doporučená literatura
 • Bennett, Bo. Logically Fallacious: The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies. Sudbury, MA: Archieboy Holdings, 2020.
 • Capaldi, Nicholas, and Miles Smit. The Art of Deception: An Introduction to Critical Thinking. Amherst, NY: Prometheus, 2019.
 • Cottrell, Stella. Critical Thinking Skills: Effective Analysis, Argument and Reflection. New York: Macmillan, 2017.
 • Grellet, Francoise. Developing Reading Skills: A Practical Guide to Reading Comprehension Exercises. Cambridge: Cambridge UP, 1981.
 • Chastain, K. Developing Second-Language Skills: Theory and Practice. HBJ, 1988.
 • Jeffries, Linda, and Beatrice S. Mikulecky. Advanced Reading Power 4. London: Pearson, 2014.
 • Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
 • Kay, J. and Gelshenen, R. Dicsovering Fiction. A Reader of American Short Stories. Cambridge University Press, 2001.
 • Murray, Douglas. The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam. London: Bloomsbury Continuum, 2017.
 • Paglia, Camille. Free Women, Free Men: Sex, Gender, Feminism. New York: Vintage, 2018.
 • Pasternak, Mindy, and Elisaveta Wrangell. Well Read 4: Skills and Strategies for Reading. Oxford: Oxford UP, 2007.
 • Pinker, Steven. Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress. Harmondsworth: Penguin, 2019.
 • Rosling, Hans, et al. Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World--and Why Things Are Better Than You Think. New York: Flatiron, 2018.
 • Shapiro, Ben. The Right Side of History: How Reason and Moral Purpose Made the West Great. New York: HarperCollins, 2019.
 • Tomlinson, Brian and Rod Ellis. Reading Upper-intermediate. Oxford University Press, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr