Předmět: Didaktická propedeutika

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktická propedeutika
Kód předmětu KAJ/UDBE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kombinované studium: má stejný obsah.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je představit základní teorie, principy a metody výuky anglického jazyka (ELT) a osvětlit procesy učení se cizímu jazyku a jeho výuky. Témata zahrnují škálu oblastí, včetně teorie učení se, řízení třídy či výuky slovní zásoby.
Student získá ucelený základ didaktiky anglického jazyka.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni B2

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

1. Pravidelná docházka (jedna absence v sminářích je povolena) + aktivní účast v seminářích (příprava na hodinu, vypracování domácího úkolu, spolupráce s vyučujícícm). 2. Úspěšné splnění testů . Studenti musí získat minimum 70% z obou testů. Pokud student získá z testů 50% bude mu umožněna oprava. 3. Studenti si musí přípravit popis aktivity, který odešlou vyučujícímu prostřednictvím e-learningového kurzu (Moodle). Aktivita bude opravena a pokud bude potřeba bude odeslána k opravě. Opravená verze bude respektovat komentáře od učitele tak, aby byly změny (vylepšení) zřejmé. Opravené verze zašlou studenti vyučujícímu prostřednictvím e-mailu (petra.peldova@tul.cz). Po schválení návrhu aktivity vyučujícím bude možné udělit zápočet. Detaily k vypracování úkoly budou sděleny po semináři zaměřeném na plánování hodiny. 4. Studenti musí pravidelně sledovat e-learning (Moodle) a vypracovat domácí úkoly, čtení a krátké aktivity, zaměřené na opakovaní látky. Vyučující bude pravidleně kontrolovat, jak studenti plní tyto úkoly a v případě, že shledá práci studenta nedostatečnou, vezme toto v úvahu v závěrečném hodnocení. COVID 19 - během omezení bude výuka seminářů probíhat online v době RA, namluvené přednášky budou k dispozici.
Doporučená literatura
 • Betáková, L., Homolová, E. a M. Štulrajterová. Moderní didaktika anglického jazyka v otázkách a odpovědích.. Praha, 2017.
 • Celce-Murcia, M. Teaching English as a Second or Foreign Language.. Boston, 2001.
 • Glyn, H.; Moate, J.; Raatikainen, T. ). Practical Classroom English.. Oxford, 2007.
 • Gower, R. D.; Philips, D.; Walters, S. Teaching Practice Handbook.. Oxford, 1995.
 • Harmer, J. The Practice of English Language Teaching.. Harlow, 2014.
 • Scrivener, J. Learning Teaching. Heinemann, 1994.
 • Ur, P. A Course in Language Teaching. Cambridge, 2012.
 • Ur, P. Penny Ur's 100 Teaching Tips. Cambridge, 2016.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr