Předmět: Úvod do kultury a literatury

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Úvod do kultury a literatury
Kód předmětu KAJ/UKLBE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
!!! Pozor, v ak. r. 2020/2021 předmět se již nevyučuje. Prosím, obraťte se na vyučujícího nového předmětu KAJ/KU1BE !! Lectures 1. The work of art. Poetry: rhyme, meter. 2. Tropes, figures of speech. Poems with fixed form. 3. Narratology and Structuralism. 4. Psychoanalysis (Freud, Lacan, Kristeva). 5. Gender Studies (Rich, Butler, Laqueur, Wittig). 6. Ideology and Discourse (Althusser, Zizek, Macherey). 7. Post-colonial Studies (Said, Ashcroft, Spivak). Seminars: 1. Introductory Seminar: Sonnet 18. 2. Analysing Poetry. 3. The Expedition of Humphry Clinker. Narratological analysis. 4. Psychology and psychoanalysis. 5. Gender Studies analysis. 6. Ideological analysis and the post-colonial approach. 7. Marxist literary analysis. Not all of these topics can be covered in class for the combined study students. But the individual study of bibliography can help them cover all of these topics.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům nezbytné teoretické zázemí pro analýzu literárních textů a kulturních artefaktů. Během semestru se studenti seznámí se základními aspekty literárních děl a naučí se obecně identifikovat umělecká díla. Studenti budou zároveň uvedeni do studia žánrů a do nejdůležitějších kritických a teoretických směrů 20. století a počátku 21. století. Na konci kurzu budou studenti schopni identifikovat problémy moci a identity (např. sexuální a etické), a také si uvědomí sociální kvalitu hodnot a skupin. Kurz je rovněž připraví pro další studium v oblasti literární a kulturní analýzy a pomůže jim uvědomit si zakořeněnost stereotypů myšlení a předsudků. Tímto způsobem kurz studenty upozorňuje na rizika zaujatosti a snaží se je vést k otevřenosti, která je nutná k tomu, aby se z nich stali vnímavější učitelé, přístupni názorům jiných.
Teoretické zázemí pro analýzu literárních textů a kulturních artefaktů
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni B2

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

!!! Pozor, v ak. r. 2020/2021 předmět se již nevyučuje. Prosím, obraťte se na vyučujícího nového předmětu KAJ/KU1BE !! Active participation in class, homework, reading assignments. No absence is allowed unless the students have medical reasons for it. In order to get the credit students should pass a test. The maximum points is 10. Students should get at least 7 in order to get the credit. If the student does not get at least 7 at the first test, they can have a second test, but that is final. Assessment will end with a final oral exam which will check the students' knowledge of the issues discussed both at the course and in the seminar. 50% of the grade will assess the knowledge acquired during the course, 50% of the grade will assess the knowledge acquired during the seminar.
Doporučená literatura
  • Bradford, Richard. Stylistics.
  • Giles, Judy and Tim Middleton. Studying Culture. A Practical Introduction.
  • Klages, M. Literary Theory. A Guide for the Perplexed. London: Continuum, 2006.
  • Palmer, Donald D. Structuralism and Poststructuralism for Beginners.
  • Pope, R. The English Studies Book. An Introduction to Language, Literature and Culture.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr