Předmět: Práce s literárním textem ve výuce angličtiny

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Práce s literárním textem ve výuce angličtiny
Kód předmětu KAJ/ULIT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Marková Michaela, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Tento předmět poskytuje informace ohledně různých přístupů k využití anglicky psané literatury ve výuce angličtiny, představuje také metody práce využívané v různých fázích procesu práce s literárními texty. Literatura je v kontextu tohoto předmětu chápána jako nástroj či prostředek, který mimo jiné poskytuje efektivní stimulaci žáků pro vyjadřování se v cizím jazyce a je tedy významným zdrojem motivace. V praktické části seminářů se student seznámí s různými typy cvičení používaných v různých fázích procesu práce s literárními texty, jako jsou úlohy pro seznámení se s tématem textu, interaktivní práce s textem, či cvičení po ukončení práce s textem.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr