Předmět: Vývoj anglického jazyka

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Vývoj anglického jazyka
Kód předmětu KAJ/VAJNE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
  • Haupt Jaromír, Mgr. Ph.D.
  • Bator Magdalena, Dr. phil. habil. Mgr.
Obsah předmětu
Co je jazyk, obecné rysy jazyka, klasifikace jazyků, kořeny angličtiny, stará angličtina, střední angličtina, Great Vowel Shift, raně moderní angličtina, vývoj pravopisu, angličtina dnes.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je pomoci studentům poznat a pochopit dynamický charakter jazyka. Studenti jsou seznámeni se základními změnami v anglickém jazyce, s jednotlivými fázemi vývoje a s různými regionálními a sociálními variantami angličtiny. Hlavní praktickou náplní předmětu je četba úryvků z různých období vývoje anglického jazyka. Studenti tak dostávají možnost srovnávat rozdíly mezi texty demonstrujícími typické prvky jednotlivých historických stádií vývoje angličtiny a jednotlivých variant tohoto jazyka.
Znalost postupné proměny anglického jazyka a historických událostí, které ji podmiňovaly.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni C1

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta, Písemná práce

Attendance, (in-class) presentation, home assignments, final test: 70% - assignments & quizzes (submitted on time) 10% - attendance: full-timers are allowed to miss (for whatever reason) two seminars; part-timers: one. 20% - presentation: (written or oral) on a chosen topic. Students should collect at least 70% of points in order to get the credit. Should they have less than 70% of points, they will be allowed to take a test covering the material discussed during the entire course. No retake will be arranged.
Doporučená literatura
  • Pei, M. and J. B. Kippincott. The Story of Language.. W. Morrow and Company, 1994.
  • Baugh, A. C. and T. Cable. A History of the English Language.. Rutledge, 1993.
  • Crystal, D. The Cambridge Encyclopaedia of Language.. Cambridge, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr