Předmět: Vývoj anglického jazyka

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Vývoj anglického jazyka
Kód předmětu KAJ/VAJNM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Haupt Jaromír, Mgr. Ph.D.
  • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
  • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je pomoci studentům poznat a pochopit dynamický charakter jazyka. Studenti jsou seznámeni se základními změnami v anglickém jazyce, s jednotlivými fázemi vývoje a s různými regionálními a sociálními variantami angličtiny. Hlavní praktickou náplní předmětu je četba úryvků z různých období vývoje anglického jazyka. Studenti tak dostávají možnost srovnávat rozdíly mezi texty demonstrujícími typické prvky jednotlivých historických stádií vývoje angličtiny a jednotlivých variant tohoto jazyka.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr