Předmět: Základy didaktiky anglického jazyka

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Základy didaktiky anglického jazyka
Kód předmětu KAJ/ZADBE
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Khodaverdi Neda, Mgr. Ph.D.
 • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Full-time students 1. Introduction to ELT 2. Learning theories, learning styles, learners. 3. Classroom management, giving instructions. 4. Lesson planning. 5. Teaching vocabulary. 6. Teaching grammar. 7. Teaching pronunciation and spelling. 8. Teaching reading. 9. Teaching listening. 10. Teaching speaking. 11. Teaching writing. 12. Error correction and feedback. Part-time students 11.3. Introduction to ELT, Learning theories, learning styles, learners. Teaching pronunciation and spelling. 26.3. Classroom management, giving instructions. 2.4. Lesson planning. Teaching vocabulary. 30.4 Teaching grammar. Teaching reading + listening 14.5. Teaching writing and speaking Self-study - Error correction and feedback

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Cílem výuky je seznámit studenty s principy současných postupů při výuce anglického jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí školního věku. Předmět je zaměřen na charakteristiky žáka a s nimi souvisejícími prioritami ve výuce anglického jazyka, organizaci práce ve třídě, instrukce v angličtině a plánování výuky. Předmět je dále zaměřen na rozvoj receptivních i produktivních dovedností, na prezentaci a procvičování slovní zásoby, výslovnosti, jazykových funkcí a gramatických struktur. Součástí předmětu jsou i zásady hodnocení žáků, poskytování zpětné vazby a práce s chybou.
Studenti se budou umět orientovat v terminologii a současných přístupech výuky anglického jazyka.
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni B2.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Credit: The credit will be awarded to students who achieve 70 per cent of the following requirements. Active attendance 20 % E-learning activities including reading assignments 20 % Progress tests in week 5 and week 9 will be held online outside the lessons 20% Activity 40% Please note the overall assessment is formed by weighted mean, which means that all the aspects of the course will be taken into consideration. There will not be a possibility of a re-sit. The course is created for your continuous work. If you fail to achieve the 70 per cent mark of the requirements, you will have to repeat the course. Active attendance - the students will be monitored during the class, and only half of the points will be awarded to the students if inactivity is noticed. E-learning - the students are required to fill in tasks in Moodle ( the total points will be calculated, not the fulfilment of the number of exercises), each task will be opened for 14 days, then it will be closed, and no more chances for filling in the activities will be given. The students will be given instructions on what to fulfil and the deadlines at each relevant seminar. Activity - the students will submit the activity on 30th April, by midnight. Detailed instructions will be provided in week 4. Tests - the online tests will be held in week 5 and week 9. Students will have 24 hours to complete the tasks outside the scheduled lessons. Oral Exam The course is finished with an oral exam organised during the exam period. The students will pick one question from the covered topics and discuss it with the teacher. Those who intend to sit the state exams in June will be given priority at the dates of the exams.
Doporučená literatura
 • Hughes, Glyn, Josephine Moate, and Tiina Raatikainen. Practical Classroom English. Oxford: Oxford University Press, 2015.
 • Celce-Murcia, Marianne. Teaching English as a Second or Foreign Language. New York: Cengage, 2014.
 • Gower, R., D. Phillips and S. Walters. Teaching Practice Handbook. London: MacMillan, 2005.
 • Harmer, Jeremy. How to Teach Writing. Harlow: Pearson, 2004.
 • Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson, 2015.
 • Kelly, Gerald. How to Teach Pronunciation. Harlow: Pearson, 2000.
 • Scrivener, Jim. Learning Teaching. Macmillan, 2011.
 • Thornbury, Scott, and Peter A. Watkins. The CELTA Course: Certificate in English Language Teaching to Adults: Trainee Book. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
 • Thornbury, Scott. How to Teach Speaking. Harlow: Pearson, 2003.
 • Ur, Penny. A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
 • Wilson, Jeremy. How to Teach Listening. Harlow: Pearson, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr