Předmět: Základy jazykovědy

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Základy jazykovědy
Kód předmětu KAJ/ZAJBE
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Valeš Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Kurs je věnován úvodu do základní problematiky jazykovědy obecné i kontrastivní. Opírá se o nejnovější poznatky lingvistiky a věd pomezních s důrazem na potřeby studia. Přednáška bude klást důraz na obecnou lingvistickou problematiku a na poznání základní lingvistické terminologie.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • Čermák, František. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2007.. Praha: Karolinum, 2007.
  • ČERNÝ, Jiří. Malé dějiny lingvistiky. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-908-9.
  • ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998.. Olomouc: Rubico, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr