Předmět: Základy aplikovaného výzkumu

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Základy aplikovaného výzkumu
Kód předmětu KAJ/ZAVNE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
 • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Course Schedule Full-Time Program 1) Introduction to the Course. Discussing the Syllabus and the Course Requirements. Register and Style in Thesis Writing: Academic English 2) Choosing a Topic 3) Research Questions and Thesis Statements 4) Finding Sources 5) Reading Academic Sources Effectively 6) Focus on the Master's Thesis: The Introduction 7) Focus on the Master's Thesis: The Literature Review 8) Focus on the Master's Thesis: The Conclusion 9) Documenting Sources: Direct Quotes, Summaries and Paraphrases, or How To Avoid Plagiarism 10) Citation Style: Chicago Style (Author-Date) 11) Citation Managers: MS Word, Zotero, EndNote 12) Focus on the Master's Thesis: The Summary 13) Miscellaneous Topics (Based on the Specific Needs of Students) Part-time Program Session 1: Topics 1-3 Session 2: Topics 4-7 Session 3: Topics 8-9 Session 4: Topics 10-13

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je pomoci studentům zvolit a vhodně zúžit téma diplomové práce, v níž demonstrují schopnost zhodnotit teoretické přístupy a formulovat výzkumné metody a výzkumný záměr v oblasti týkající se tématu práce. Studenti budou schopni používat vědecký aparát a psát formou akademického diskurzu. Pozornost je věnována především základním strategiím pro vyhledávání relevantní literatury, sběr dat, provedení výzkumu a interpretaci výsledků.
The students will be equipped with basic strategies for finding relevant literature, and doing their research.
Předpoklady
Dosažení prahové úrovně C1.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Full-time Program The course is finished with a credit. In order to obtain a credit, students must: a) regularly attend and actively participate in class sessions (2 absences tolerated) b) submit all required exercises and home assignments and achieve at least 70% of the available score. All assignments and exercises can be resubmitted once if need be. Part-time Program The requirements are the same as those for the full-time, except that attendance is only strongly recommended, but not compulsory.
Doporučená literatura
 • Bachman, Lyle F. et al. Statistical Analyses for Language Assessment. Cambridge: Cambridge UP, 2005.
 • Bachman, Lyle F. et al. Statistical Analyses for Language Assessment. Cambridge: Cambridge UP, 2005.
 • Bell, J. Doing Your Research Project. A Guide to First-Time Researchers in Education and Social Science. 2nd ed.. OUP, 1995.
 • Bitljanová, Věra a Zuzana Šaffková. Diplomová práce krok za krokem. Liberec: TUL, 2006.
 • Bitljanová, Věra a Zuzana Šaffková. Diplomová práce krok za krokem. Liberec: TUL, 2006.
 • Booth, Andrew et al. Systematic Approaches to a Successful Literature Review. Thousand Oaks, CA: Sage, 2012.
 • Booth, Andrew et al. Systematic Approaches to a Successful Literature Review. Thousand Oaks, CA: Sage, 2012.
 • Brown, James Dean. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher's Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge UP, 1988.
 • Brown, James Dean. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher's Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge UP, 1988.
 • Burešová, V. and D. Sarvay. Developing Student Research Projects. Diploma Thesis Guide. TUL, FP, 1997.
 • Burns, Anne. Collaborative Action Research for English Teachers. Cambridge: Cambridge UP, 1999.
 • Burns, Anne. Collaborative Action Research for English Teachers. Cambridge: Cambridge UP, 1999.
 • Cohen, Louis, and Lawrence Manion. Research Methods in Education. New York: Routledge, 2011.
 • Cohen, Louis, and Lawrence Manion. Research Methods in Education. New York: Routledge, 2011.
 • Cory, H. Advanced Writing with English in Use. Oxford University Press, 1996.
 • Dörnyei, Zoltán. Questionnaires in Second Language Research. New York: Routledge, 2010.
 • Dörnyei, Zoltán. Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methodologies. Oxford: Oxford UP, 2007.
 • Dörnyei, Zoltán. Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methodologies. Oxford: Oxford UP, 2007.
 • Ede, L. Work in Progress. A Guide to Writing and Revising. New York: St. Martin's Press, 1998.
 • Hacker, D. Rules for Writers. A Concise Handbook. New York: St. Martin's Press, 1988.
 • Chráska, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.
 • Chráska, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.
 • Johnson, J. The Bedford Guide to the Research Process. Boston: Bedford Books, 1997.
 • Leki, I. Academic Writing. Techniques and Tasks. New York: St. Martin's Press, 1989.
 • Lester, J.D. Writing Research Papers. A complete guide. USA: Scott, Foresman and Company, 1990.
 • Nunan, David. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge UP, 1994.
 • Sharp, John. Success with Your Education Research Project. Thousand Oaks, CA: Sage, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr