Předmět: Základy aplikovaného výzkumu ve vzděl.

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Základy aplikovaného výzkumu ve vzděl.
Kód předmětu KAJ/ZAVNM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je pomoci studentům zvolit a vhodně zúžit téma diplomové práce, v níž demonstrují schopnost zhodnotit teoretické přístupy a formulovat výzkumné metody a výzkumný záměr v oblasti týkající se tématu práce. Studenti budou schopni používat vědecký aparát a psát formou akademického diskurzu. Pozornost je věnována především základním strategiím pro vyhledávání relevantní literatury, sběr dat, provedení výzkumu a interpretaci výsledků.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr