Předmět: Aplikace geoinformatiky pro regionální rozvoj

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Aplikace geoinformatiky pro regionální rozvoj
Kód předmětu KAP/AGR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
  • Vrbík Daniel, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout znalosti a dovednosti v oborech kartografie a geoinformatiky pro geografická studia. Obě geografické disciplíny jsou představeny ve vzájemných vztazích (GIS jako nástroj pro kartografickou tvorbu, webová kartografie). Formou vedení výuky je stěžejní část zaměřena na praktické úlohy (cvičení) navazující na teorii oborů (přednášky). Očekávané výstupní kompetence studenta zahrnují základní metody tematické kartografie, postupy řešení kompozice mapy a legendy, tvorba dat v prostředí GIS, vybrané generalizační metody, příklady analýz vzdálenosti, překryvu a rastrové algebry. Tematické okruhy: 1. Portály otevřených geografických dat jako zdroje pro datové modely příhraničních regionálních studií. Metadata a zdroje míry nejistoty v datech. 2. Využití metod DPZ pro regionální rozvoj, územní plánování a příhraniční studie. 3. Techniky terénního sběru dat s podporou GIS, GNSS a DPZ. 4. Geostatistické metody v GIS na příkladech geografických úloh pro regionální studie.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • LONGLEY, P. A. et al. Geographic information systems and science. 3rd ed.. Hoboken John Wiley & Sons, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr