Předmět: Data mining

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Data mining
Kód předmětu KAP/DMI
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Schindler Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přehled základních technik hloubkové analýzy dat. Přednášky: 1. Základní pojmy, přehled softwaru pro dolování dat. 2. Organizace a příprava dat. 3. Typy dat, transformace, manipulace s daty. 4. Vizualizace dat. 5. Detekce extrémů. 6. Redukce dimenze, metoda hlavních komponent. 7. Rozhodovací stromy. 8. Dobývání asociačních pravidel. 9. Lineární regrese, predikce. 10. Logistická regrese, klasifikace. 11. Shluková analýza, rozčleňovací a hierarchické metody. 12. Hloubková analýza textu. 13. Neuronové sítě. 14. Analýza velkých datových souborů. Cvičení: Procvičují se témata vyložená na přednáškách. Důraz je kladen na schopnost aplikace získaných poznatků na reálných datech.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 106 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přehled základních technik hloubkové analýzy dat a jejich aplikace na realná data.
Základní přehled data mining technik a jejich použití.
Předpoklady
Základy teorie pravděpodobnosti, analýzy dat a statistiky, základy R.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

aktivní účast na cvičeních, semestrální práce/písemná a ústní zkouška
Doporučená literatura
  • Dalgaard, P. Introductory Statistics with R. 2008. ISBN 978-0-387-79053-4.
  • HAN, J., KAMBER, M., PEI, J. Data mining: concepts and techniques. Boston: Elsevier, 2011. ISBN 780123814791.
  • STÉPHANE, Tuff Éry. Data mining and statistics for decision making. Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-68829-8.
  • YANCHANG Zhao. R and Data Mining: Examples and Case Studies. Elsevier, 2012. ISBN 978-0123969637.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr