Předmět: Diplomový seminář I

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Diplomový seminář I
Kód předmětu KAP/DS1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Mlýnek Jaroslav, doc. RNDr. CSc.
  • Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Předmět je zaměřen na studium odborné literatury a zpracování zadaného tématu diplomové práce. Součástí jsou konzultace obsahově zaměřené k průběžně studované literatuře a především ke zpracovávané diplomové práci. V závěru semestru proběhne ?modelová? obhajoba, kde studenti odprezentují své diplomové práce. Na zajištění seminářů se podílí vedoucí diplomové práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář je zaměřen na diskusi o cílech diplomové práce a způsobu jejich dosažení.
Rozšíření znalostí v oboru tématu diplomové práce.
Předpoklady
Znalosti programování.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Studium odborné literatury, účast na konzultacích.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr