Předmět: Digitální technologie ve výuce

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Digitální technologie ve výuce
Kód předmětu KAP/DVE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Berki Jan, Mgr. Ph.D.
  • Prade Martin, Mgr.
Obsah předmětu
1. Digitální gramotnost 2. Model TPCK a aktivity 3. Pracovní listy 4. Výukové prezentace 5. Tvorba výukových prezentací 6. Interaktivní systémy 7. Tvorba interaktivní prezentace 8. Online nástroje pro tvorbu aktivit 9. Výuková videa 10. Práce v cloudu 11. Online řízení vzdělávání 12. Komunikace na dálku 13. Nástroje pro zpětnou vazbu 14. Zajímavé aplikace ----- Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s vybranými digitálními technologiemi a jejich možným využitím ve výuce.
Získané kompetence v ovládání digitálních technologií umožňují studentovi se poučeně rozhodovat, zda a jak využívat technologie ve výuce. Je schopen se vytvořit výukovou prezentaci či využít aplikací, odpovědních systémů a mobilních zařízení ve výuce.
Předpoklady
Student má základní přehled o výukových metodách, formách výuky a fázích edukačního procesu. Ovládá běžnou práci s počítačem.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- aktivní účast na cvičeních (max. 1 absence) - tvorba materiálů dle zadání
Doporučená literatura
  • Bannisterová, D. a kol. Jak nejlépe využít interaktivní tabuli. Praha: Dům zahraničních služeb, 2010. ISBN 978-80-87335-15-4.
  • Berki, J. (ed.). Jak podpořit výuku e-technologiemi. Liberec: TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-134-4.
  • Roblyer, M. D, Doering, A. H. Integrating Educational Technology into Teaching. Pearson, 2013. ISBN 978-0-13-290102-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -