Předmět: E-learning

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu E-learning
Kód předmětu KAP/ELV
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Lessner Daniel, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy 2. Moodle, uživatelské role a práva 3. Struktura a nastavení kurzu 4. Sdělování informací (např. poznámky, stránky, odkazy, soubory) 5. Komunikační nástroje (např. diskusní fórum, úkoly) 6. Banka úloh 7. Testy 8. Nástroje programovaného učení (přednáška) 9. Doplňky 10. Skupinová konzultace vlastního kurzu 11. Khan Academy a zahraniční MOOC 12. České MOOC 13. Sdílení zkušeností 14. Evaluace vlastních kurzů ----- Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka
  • Příprava na zápočet - 37 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je naučit se vytvářet kurzy v rámci prostředí LMS Moodle.
Student má znalosti o výhodách a nevýhodách e-learningu a LMS, umí vytvořit kurz v prostředí Moodlu.
Předpoklady
Student ovládá počítač a zná fáze edukačního procesu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Vytvoření kurzu v Moodlu
Doporučená literatura
  • Brdička, B. Role internetu ve vzdělávání. Kladno: AISIS, 2003. ISBN 80-239-0106-0.
  • Drlík, M., P. Švec, J. Kapusta a M. Mesárošová. Moodle: Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 9788025137598.
  • Kopecký, K. E-learning (nejen) pro pedagogy. 1. vydání. Olomouc: Hanex, 2006. ISBN 80-85783-50-9.
  • Zounek, J. a P. Sudický. E-learning: učení (se) s online technologiemi. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-903-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr