Předmět: Funkcionální analýza

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Funkcionální analýza
Kód předmětu KAP/FA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Brzezina Miroslav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Normované lineární prostory, příklady. Banachovy a Hilbertovy prostory. Lineární zobrazení a funkcionály. Základní věty lineární funkcionální analýzy, Bairova, Hahn-Banachova a Banachova věta.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Domácí příprava na výuku - 120 hodin za semestr
Výstupy z učení
Normované lineární prostory, příklady. Banachovy a Hilbertovy prostory. Lineární zobrazení a funkcionály. Základní věty lineární funkcionální analýzy.
orientace v předmětu FA
Předpoklady
Znalosti matematiky na úrovni odborného matematického bakalářského studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: vypracování semestrální práce. Zkouška: písemná a ústní.
Doporučená literatura
  • Drábek P., Kufner A. Úvod do funkcionální analýzy.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr