Předmět: GIS v managementu projektů

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu GIS v managementu projektů
Kód předmětu KAP/GMP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy Plánování a řízení geografického projektu s podporou GIS a dalších geotechnologií. Zroje pro další odborné vzdělávání v oborech digitální kartografie, GIS a geografie. Tvorba geografických datových modelů v GIS. Prezentační techniky pro geografické projekty.

Studijní aktivity a metody výuky
Projektová výuka
Výstupy z učení
Předmět je věnován praktickým aspektům využití GIS a dalších geotechnologií při plánování a řešení geografických projektů. Studující si v kurzu zvolí téma pro vlastní geografický projekt a navrhnou jeho řešení metodami GIS. Svůj postup opřou o provedení rešerše zahraniční a tuzemské odborné literatury. Prokáží schopnosti pracovat s anglickým odborným geografickým textem. Navrhnou teoretický geografický datový model včetně jeho dílčího testování a připraví přezentaci vlastního řešení projektu s podporou nástrojů webové kartografie (digitální mapový storytelling). Kurz poskytne studujícím rozvinutí dovedností výhodných pro řešení jejich závěrečné práce.

Předpoklady
nespecifikováno
KAP/ZGIS

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • On-line katalogy knihoven.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr