Předmět: Didaktika informatiky pro SŠ

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Didaktika informatiky pro SŠ
Kód předmětu KAP/IDSN
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Lessner Daniel, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Informatika v RVP G 2. Informatika v RVP SOV 3. Maturitní zkoušky z informatiky 4. Pokročilé metody tvorby digitálního obsahu 5. Informace, data 6. Grafy a modelování 7. Informační systémy 8. Algoritmus 9. Závěrečné žákovské projekty 10. Bobřík informatiky 11. Základ e-learningových kurzů 12. Programované učení v e-learningových kurzech 13. Evaluace pomocí e-learningu 14. Tvorba vlastního materiálu ----- Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodiny/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit studenty se specifiky výuky informatiky na střední škole, s aplikacemi pedagogických postupů v hodinách informatiky, s možnostmi transformace učiva, s obsahem RVP a příklady ŠVP.
Ví, jak navazuje středoškolské informatické kurikulum na to základoškolské; zná specifika jednotlivých studijních oborů především v kontextu rozsahu informatických témata a umí tato témata vhodně didakticky transformovat pomocí různých forem.
Předpoklady
- znalost specifik výuky informatiky na ZŠ - dovednost rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení u mladších žáků (viz KAP/IDZN)

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu, Kolokvium

- aktivní účast na seminářích - závěrečná kolokviální diskuse
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství informatiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství informatiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní