Předmět: Informatika v hudební tvorbě a výchově

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Informatika v hudební tvorbě a výchově
Kód předmětu KAP/IHV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Drábková Jindra, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Tvorba fotoalba s hudebním doprovodem v prostředí Windows Movie Maker nebo Photostory 2. Konverze hudebních souborů a grabování hudebních CD 3. Zvukový editor - různé způsoby nahrávání hudby - úprava nahrané hudby - mixování - efekty 4. Notové editory: přehled, porovnání 5. Notový editor - základní nastavení - způsob zápisu not - psaní textu - přehrávání hudby - možnosti různých editorů 6. Seznámení s hudebními archivy ----- Předmět je pouze pro prezenční formu studia.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 27 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Volitelný předmět Informatika v hudební tvorbě a výchově je primárně určen pro studenty studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy a je vhodný také pro ostatní zájemce z řad studentů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi využití informačních a komunikačních technologií v hudební výchově. Studenti se naučí vytvářet a upravovat hudební nahrávky na počítači, nahrávat komentáře, vyhledávat v hudebních archivech na internetu a osvojí si práci s editorem pro psaní notových partů.
Studenti se naučí využívat počítač a moderní komunikační technologie ve svém běžném studiu a pedagogické praxi
Předpoklady
žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na cvičení, vypracování projektu
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní