Předmět: Informační a mediální výchova

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Informační a mediální výchova
Kód předmětu KAP/IMV
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Berki Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Data a informace, zdroje 2. Autorské právo a etika 3. Prezentace informací 4. Mediální sdělení 5. Zpravodajství a publicistika 6. Reklama a marketing v médiích 7. Zábavná média a formáty 8. Regulace médií 9. Mediální výchova v RVP 10. Digitální technologie ve společnosti 11. Digitální stopa a kyberprostor 12. Sociální sítě 13. Vzdělávání se v digitální době 14. Skupinová tvorba vlastního média ----- Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 27 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu si upevníme informační a mediální gramotnost.
Zodpovědná práce se zdroji, interpretace informací, základní orientace v mediálním prostředí
Předpoklady
Zkušenosti se sociálními sítěmi a sledování informací na internetu

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor

aktivní účast na semináři (max. 2 absence) rozbor aktuality
Doporučená literatura
  • GREGOR, M., VEJVODOVÁ, P. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!. Brno: CPress., 2018. ISBN 978-80-264-1805-4.
  • Kalaš, I. a kol. Premeny školy v digitálnom veku. Bratislava: SPN, 2013. ISBN 978-80-10-02409-4.
  • MIČIENKA, M., JIRÁK, J. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-315-4.
  • POSPÍŠIL, J., ZÁVODNÁ, L. S. Mediální výchova. Kralice na Hané: Computer Media, 2009. ISBN 978-80-7402-022-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr