Předmět: Integrální počet a integrální transformace

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Integrální počet a integrální transformace
Kód předmětu KAP/IPIT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Brzezina Miroslav, doc. RNDr. CSc., dr. h. c.
Obsah předmětu
Integrální počet funkce jedné proměnné - primitivní funkce, neurčitý integrál (metody výpočtu), Newton-Leibnizův vzorec pro výpočet určitého integrálu. Numerická integrace - základní kvadraturní formule (obdélníkové, lichoběžníkové a Simpsonovo pravidlo). Laplaceova transformace - definice, základní vlastnosti, slovník Laplaceovy transformace, metody výpočtu inverzní transformace. Obyčejné diferenciální rovnice - základní metody řešení, spec. pomocí Laplaceovy transformace. Fourrierova transformace, základní vlastnosti, aplikace na zpracování obrazu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 70 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 48 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Integrální počet funkce jedné proměnné - primitivní funkce, neurčitý integrál (metody výpočtu), Newton-Leibnizův vzorec pro výpočet určitého integrálu. Numerická integrace - základní kvadraturní formule (obdélníkové, lichoběžníkové a Simpsonovo pravidlo). Laplaceova transformace - definice, základní vlastnosti, slovník Laplaceovy transformace, metody výpočtu inverzní transformace. Obyčejné diferenciální rovnice - základní metody řešení, spec. pomocí Laplaceovy transformace. Fourrierova transformace, základní vlastnosti, aplikace na zpracování obrazu
.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: obhajoba domácí práce. Zkouška: písemná a ústní.
Doporučená literatura
 • Brzezina, M. Jak na soustavy obyčejných diferenciálních rovnic?. Liberec, TU, 2001.
 • Mezník, I., Karásek, J., Miklíček, J. Matematika I. pro strojní fakulty.. Praha, SNTL, 1992.
 • Nagy, J., Nováková, E., Vacek, M. Integrální počet. Praha, SNTL, 1984.
 • Rektorys, K. a další:. Přehled užité matematiky.. Praha, Prometheus, 2000. ISBN 80-85849-92-5.
 • Tkadlec, J. Diferenciální rovnice. Laplaceova transformace.. FEL ČVUT, 2007.
 • Zelinka, B. Matematika III.. VŠST, Liberec, 1994.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr