Předmět: Informační technologie a statistika 1

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Informační technologie a statistika 1
Kód předmětu KAP/ITS1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
  • Volf Petr, doc. CSc.
Obsah předmětu
Předmět se zabývá výpočetní technikou, informační technologií ve zdravotnictví, metodologií a zpracováním dat. Přednášky: 1) Stručný přehled hardware (základní deska, CPU, RAM, HDD, tiskárna, monitor, skener, zálohovací média a zálohování, MS Windows - základní obsluha, příslušenství, ovládací panely, práce v síti, Internet, MS Office 2) Informační systémy ve zdravotnictví, práce s databázovými systémy 3) Získávání vědeckých lékařských informací prostřednictvím výpočetní techniky, aplikační programy, MEDLINE 4) Nemocniční informační systémy, aplikační programy, PC DOKTOR 5) Metody počítačové analýzy Cvičení: 1) Stručný přehled hardware (základní deska, CPU, RAM, HDD, tiskárna, monitor, skener, zálohovací média a zálohování, MS Windows - základní obsluha, příslušenství, ovládací panely, práce v síti, Internet, MS Office 2) Informační systémy ve zdravotnictví, práce s databázovými systémy 3) Získávání vědeckých lékařských informací prostřednictvím výpočetní techniky, aplikační programy, MEDLINE 4) Nemocniční informační systémy, aplikační programy, PC DOKTOR 5) Metody počítačové analýzy

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 3 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Informační technologie ve zdravotnictví, metodologie a zpracování dat.
Základní poznatky z informačních technologií a analýzy dat
Předpoklady
Znalost středoškolské matematiky a základní počítačová gramotnost

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Požadavek na udělení zápočtu: Vypracování a obhajoba semestrální práce, písemný test.
Doporučená literatura
  • NEUBAUER, J., SEDLAČÍK, M. a O. KŘÍŽ. Základy statistiky: aplikace v technických a ekonomických oborech. 2., rozšířené vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5786-5..
  • PECINOVSKÝ, J., PECINOVSKÝ, R. Office 2016: průvodce uživatele.. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5691-2.
  • REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3006-6.
  • ŠIMEK, Jiří. Lékařská etika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5306-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Zdravotnický záchranář (15) Kategorie: Zdravotnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Všeobecná sestra (14) Kategorie: Zdravotnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Všeobecná sestra (14) Kategorie: Zdravotnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní