Předmět: Informační technologie a statistika 2

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Informační technologie a statistika 2
Kód předmětu KAP/ITS2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
  • Volf Petr, doc. CSc.
Obsah předmětu
Předmět se zabývá metodologií a zpracováním dat. Přednášky: 1) Reprezentativní a nereprezentativní výzkumné vzorky, metody měření a získávání dat, pilotní studie a její význam 2) Statistické testování, parametrické testy 3) Statistické testování, neparametrické testy, korelace 4) Interpretace výsledků výzkumného šetření, hodnocení vědeckých zpráv Cvičení: 1) Výzkumný vzorek, metody měření a získávání dat, pilotní studie 2) Parametrické statistické testy 3) Neparametrické statistické testy a korelace 4) Interpretace výsledků výzkumného šetření, hodnocení vědeckých zpráv

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 3 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Aplikace statistiky a pravděpodobnosti na řešení jednoduchých problémů při zpracování dat.
Znalosti z informačních technologií v oblasti zdravotnictví a základních metod analýzy dat
Předpoklady
Informační technologie a statistika 1

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Požadavek na udělení zápočtu: Vypracování a obhajoba semestrální práce, písemný test.
Doporučená literatura
  • NEUBAUER, Jiří, Marek SEDLAČÍK a Oldřich KŘÍŽ. Základy statistiky: aplikace v technických a ekonomických oborech. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5786-5.
  • PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2016: průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5691-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Všeobecná sestra (14) Kategorie: Zdravotnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Všeobecná sestra (14) Kategorie: Zdravotnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Zdravotnický záchranář (15) Kategorie: Zdravotnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní