Předmět: Moderní analýza

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Moderní analýza
Kód předmětu KAP/MAN
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Martina, RNDr. Ph.D.
  • Brzezina Miroslav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Moderní metody řešení diferenciálních rovnic.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 75 hodin za semestr
Výstupy z učení
Moderní metody řešení diferenciálních rovnic.
Zná moderní metody řešení diferenciálních rovnic.
Předpoklady
Znalosti matematické analýzy v rozsahu kurzu prvního dvouletí.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: Vypracování semestrální práce. Zkouška: Písemná a ústní.
Doporučená literatura
  • Rektorys, K. Matematika 43, Obyčejné a parciální diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami. Vydavatelství ČVUT, 2001.
  • Rudin, W. Analýza v reálném a komplexním oboru. Academia, Praha 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr