Předmět: Multimédia ve školních projektech

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Multimédia ve školních projektech
Kód předmětu KAP/MUPN
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Slánská Dana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Metodické zázemí - jak postupovat při přípravě projektů. Seznámení s vhodnými nekomerčními programy pro zpracování audia - např. Audacity. Seznámení s principy animace a vhodnými multimediálními aplikacemi pro tvorbu animací. Techniky videoartu a možnosti realizace ve výuce ICT, VV nebo mediální výchově. Jednoduché dětské programovací prostředí pro práci s multimédii SCRATCH - programy se sestavují podobně snadno jako kostky stavebnice LEGO. Ukázky konkrétních postupů pro vytvoření animovaného, interaktivně ovládaného projektu. Vyprávění digitálních příběhů a jeho pedagogický přínos.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s možnostmi realizace školních multimediálních projektů ve vybraných nekomerčních programech. Konkrétně se seznámí s možnostmi zpracování audio souborů, animačními technikami a technikami výtvarného zpracování videa - tzv. videoartem. Objeví možnosti, jak využít multimédia ve výuce.
Studenti se naučí pracovat s programy pro zpracování obrazu, zvuku a videa, tak aby tyto znalosti mohli použít ve svém běžném studiu a pedagogické praxi.
Předpoklady
základy počítačové gramotnosti

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Praktická zkouška ověřující dovednost ve zpracování multimédií na úrovni uvedené v sylabu. V hodnocení bude přihlédnuto k aktuálnímu portfoliu studenta.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -